Koleksiyona Dair

Müze binası, 1976 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’ndan dört değerli tablo -Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri”, V. Vereshchagin’in “Timur’un Mezarı Başında”, Zonaro’nun “Genç Kız Portresi”, Emel Cimcoz (Korutürk)’un “Türk Çocuğunun Atatürk’e Şükranı”- ile teslim alınmış; bu eserler müze koleksiyonunun ilk parçaları olarak kayda geçmiştir.

Koleksiyon, görsel sanatlar alanında 19. yüzyılın sonundan günümüze kadar Türkiye’de değişen sanat anlayışlarına ve belli başlı tarihsel süreçlere tanıklık etme olanağı sağlar.

Resim, heykel, seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatı ve fotoğraftan oluşan, Türkiye'nin görsel sanatlar anlamında yüzyılı aşan tarihinin en önemli arşivlerinden biri olan koleksiyon; Devlet Resim ve Heykel Sergileri'nde ödül alan çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşlarından devir, satın alma ve bağışlarla envantere kazandırılan eserlerden oluşturulmuştur.

Şehzade/Halife Abdülmecid Efendi’nin portre çalışmaları, öncelikle yaşadığı...

Şehzade/Halife Abdülmecid Efendi’nin, Şehzade Ömer Faruk Efendi Portresi...

Şehzade/Halife Abdülmecid Efendi’nin kişisel sanat anlayışını açıklayan...

Silah Taciri (Seyf-i Katı /Keskin Kılıç) adlı eseri, Osman Hamdi Bey’in...

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan Portre adlı resim,...

Süleyman Seyyid’in resimleri, gözlem gücü ve yorum yeteneği yüksek olan bir...

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan Çengelköy Yalıları...

Sanatçının Çengelköy’den Beylerbeyi’ne doğru uzanan sahil şeridinde yer...

Halil Paşa’nın Salacak'tan adlı eseri onun 1900’lerin başında Empresyonist...

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan Hoca Ali Rıza’nın...

Şeker Ahmet Paşa’nın Natürmort resmini incelemek, dönemin estetik...

Şeker Ahmet Paşa’nın Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan...

Hüseyin Avni Lifij’in Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan...

Sanatçının savaş konularını içeren resimleri bir asker ressam olarak...

Üzerinde siyah renkli uzun bir paltosu bulunan ve ellerini cebine koymuş...

Nazmi Ziya’nın İstanbul’un, Boğaziçi’nin tepelerinden bakarak yapmış olduğu...

Nazmi Ziya Güran’ın Tophane Nusretiye Camii adlı eseri, Osmanlı mimarisinin...

Nazmi Ziya’nın Peyzaj adlı resmi, sanatçının ve özellikle de döneminin...

Namık İsmail’in Harbiye Nezareti Şişli Atölyesi’nde Viyana ve Berlin...

Taşıdıkları mızrak ve sancaklarıyla hücuma kalkmış süvarilerin tasvir...

Bu eser, Namık İsmail’in 1925 yılında, ekspresif resimler yapmaya...