Eser Bağışla

Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği'nin Bağışlar başlıklı 8. maddesinin (1) ve (2) fıkraları uyarınca Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne eser bağışlayarak kültür-sanat mirasımızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz:

(1)Bağış yapacak gerçek ve tüzel kişi; bağış yapacağı eserlerin envanter bilgilerini belirten bir dilekçe ile ilgili Müze Müdürlüğüne başvurur. Bağışlar, Müze Kurulu tarafından değerlendirilerek, uygun bulunması durumunda kabul edilir.
(2)Müzeye bağışlanmak istenen eserler; müze eseri niteliğine sahip bulunursa, Envanter Defterine kaydedilir. Bağışı kabul edilen kişilerin isimleri, eserin envanter bilgisine eklenir ve envanter numarası ilgili kişiye bildirilir. Yapılan bağış, müze eseri niteliğine sahip bulunmazsa sahibine iade edilir.