Halil Paşa (1857 - 1939)

Biyografi

Mülazım Sani (teğmen) olarak Sultan Abdülaziz'in yaverliğini yaptı. Padişah ona sarayda bir hazırlatarak çalışmasını sağladı.1880 de Paris'e giderek Beaux-Artsda Jean Leon Gerome ve Gustave - Cluade- Etienne- Courtis atölyesinde çalıştı. Sanata meraklı öğrencilere resim dersi veren  Halil Paşa' nın öğrencileri arasında ilk kadın ressamlardan Müfide kadri de bulunmaktaydı.1920' li yıllarda Mısır' a gitti. Mısır' ın parlak güneşi ve manzaralarını resmine yansıttı. Halil Paşa fırça ve renk kullanımıyla değişen ışık etkilerini resimsel bir sorun olarak ele aldı. İzlenimci etkiler taşıyan manzaralara yöneldi. 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

R-0079, Sokak İçi, 

R-0089, Kayıklar (Kuşdili Deresi), 

R-0119, Kayıklar (Boğaziçi'nden), 

R-0191, Manzara, 

R-0310, Boğazdan Yalılar, 

R-0311, Boğazda Yalılar, 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Kitabı, Zeynep Yasa-Yaman, 2012, sayfa-112 

Ayrıntılı bilgi için: Yrd. Doç. Dr. İhsan TERZİ' nin “Halil Paşa'nın Askeri Eğitim-Öğretimi ve Resim Sanatı” başlıklı makalesi  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 9, 1994, Syf. 202-232) 

 

Eserler