Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Özellikler

Ankara Resim ve Heykel Müzesi
25/12/2020
26/12/2020
ARHM, Ankara, Resim, Heykel, Müzesi, Zeynep, Yasa, Yaman, Yasa-Yaman, KTB, GSGM

ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

 

Hazırlayan: Doç. Dr. Zeynep YASA-YAMAN
Konusu: Sanat Eserleri Dizisi
Basım Yılı: 2012
ISBN: 978-975-17-3644-4

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından basılmıştır. 

ÖNSÖZ


Türkocağı binasının restore edilmesi sonucu 1980 yılında faaliyete geçen Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi, mimari özellikleri, geçirdiği süreçler, Cumhuriyet tarihimizdeki yeri ve önemi, bünyesinde gerçekleştirilen daimi ve geçici sergilerle dönemin estetik anlayışına da ışık tutan bu kitapta, kuruluşundan bu yana Ankara Resim ve Heykel Müzesi belgesel anlayışıyla anlatılmaktadır.

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş Türk mimarisinin senteziyle 1927 yılında Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından yapımı gerçekleşen bu görkemli bina, 25 Ekim 1975 tarih ve 7/1172 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Resim ve Heykel Müzesi yapılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilmiştir.

1976 yılında Bakanlığımızca teslim alınan bina, mimar Abdurrahman Hancı’nın projesine göre aslına uygun restore edilmiş ve 6. Cumhurbaşka-nı Fahri Korutürk tarafından 2 Nisan 1980 tarihinde törenle açılmış ve 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dört değerli tabloyla birlikte tes-lim alınmıştır. Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri”, V. Vereshchagin’in “Timur’un Mezarı Başında”, Zonaro’nun “Genç Kız Portresi”, Emel Cimcoz (Korutürk)’un “Gaziye Şükran” tabloları koleksiyonun ilk yapıtları arasındadır.

Milli Kütüphane kurucusu Adnan Ötüken’in başlattığı tablo alımları sonucunda Milli Kütüphanede oluşan koleksiyondan bir grup yapıt, restore edi-lerek Müze koleksiyonuna eklenmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan bağışlar yanında, Bakanlıkça düzenlenen Devlet yarışmalarında ödül alan eserlerin koleksiyona dahil edilmesi ve Bakanlıkça satın alınan yeni eserler koleksiyonu zenginleştirmiştir. 

Yurt içi ve yurt dışı müzayedelerden Bakanlıkça yapılan alımlar yoluyla koleksiyona yeni eserler kazandırılmıştır. Bu kapsamda Fikret Mualla’nın 26 tablosu Paris’ten satın alınarak yurda getirilmiş ve müze koleksiyonuna dahil edilmiştir. Müzede 2011 yılında yapılan onarımdan sonra Fikret Mualla’ya ait bir salon düzenlenmiş ve sanatçıya ait 34 adet eser izleyiciye sunulmuştur. 1990-95 yılları arasında yönetimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bazı talihsizlikler yaşayan müzede, 2000’li yıllarda çeşitli onarım ve yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

En son 2011 yılında müzede yapılan onarımlarla daha önce 400’ün altında olan teşhir mekanları 850 adet eseri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu eserlerden yaklaşık 150 kadarı heykel ve seramik eserdir. 2008 yılında Müzenin koleksiyonunda yaklaşık 4000 demirbaşa kayıtlı eser varken, şimdi koleksiyondaki eser sayısı 5000’lerin üzerindedir.

Özellikle son yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Özelleştirme, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. başta olmak üzere, Türk resminin Şevket Dağ, Ali Rıza Bey, İhsan Cemal Karaburçak, Hasan Vecih Bereketoğlu, Ali Rıza Beyazıt, İbrahim Çallı gibi birçok önemli sanatçımıza ait 600 eser, müzemiz koleksiyonuna katılmış ve bu eserlerin bir kısmı sergiye konmuştur. 

Müzede bulunan Sedat Simavi ve Fahri Korutürk isimli galeriler, Bakanlığımızca düzenlenen Devlet Yarışmaları ve Şefik Bursalı Resim yarışması sergisi başta olmak üzere, pek çok önemli sergiye ve sanatsal faaliyete ev sahipliği yapmaktadır.

Aynı zamanda akustiği ve süslemeleriyle mükemmelliğe ulaşan konser salonunda sanat etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yönüyle Ankara Resim Hey-kel Müzesi, müze işlevinin yanında adeta bir kültür-sanat merkezi işlevi de üstlenmiştir. 

Bugüne kadar birçok habere konu olmuş ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen yüzlerce paha biçilemez eser varlığıyla, “Ankara Resim ve Heykel Müze-si” kitabının daha pek çok araştırmaya temel kaynak oluşturacağını düşünüyorum. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese içten teşekkür ediyorum. 

Ertuğrul GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı

YAYINDA BULUNAN ESERLER

Manzara, Ali Efendi, t. ü. yağlı boya, 96,5x129 cm. / Bedri Kulları, Alman Çeşmesi, t. ü. yağlı boya, 84x110 cm. / Kara Gümrüklü Hüseyin, Kariye Camii, t. ü. yağlı boya, 76x99,5 cm. / Kangırlı Mehmed, Çağlayan Kasrı, t. ü. yağlı boya, 72,5x92,5 cm. / Şeker Ahmet Paşa, Manzara, t. ü. yağlı boya,/ Şeker Ahmed Paşa, Natürmort, t.ü. yağlı boya,  89x130 cm. / Süleyman Seyyid, Portakallı Natürmort, t. ü. yağlı boya, 32,5x40,5 cm. / Halil Paşa, Boğaz, t. ü. yağlı boya, 65x83 cm. / Halil Paşa, Mısır'da Bir Deveci, 1910, t. ü. yağlı boya, 60x40 cm. / Halil Paşa, Boğaz, t. ü. yağlı boya, 62,5x97 cm. / Halil Paşa, Peyzaj, 1916, t. ü. yağlı boya, 65x90 cm. / Halil Paşa, Peyzaj, t. ü. yağlı boya 48x76 cm. / Halil Paşa, Ankara Bent Deresi, duralit ve t. ü. yağlı boya, 67x44 cm. / Hoca Ali Rıza, Peyzaj, t. ü. yağlı boya, 75x60x60,5 cm. /  Hoca Ali Rıza, Peyzaj, t. ü. yağlı boya, 92,5x130,5 cm. / Hüseyin Zekai Paşa, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, t. ü. yağlı boya, 77x100 cm. / Hüseyin Zekai Paşa, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, t. ü. yağlı boya, 77x100 cm. / Ahmed Ziya Akbulut, Mimar Sinan Türbesi, t. ü. yağlı boya, 38x54,5 cm. / Üsküdarlı Cevad, Büyükada, k. ü. suluboya, 41x33 cm. / Beşiktaşlı Tevfik, Kariye Camii, t. ü. yağlı boya, 75x100 cm. / Üsküdarlı Osman, Sümbül Efendi Dergahı, t. ü. yağlı boya, / Bahriye İsmail Hakkı, Denizde Fırtına, t. ü. yağlı boya, / Kaymakam Remzi, Deniz, k. ü. sulu boya, 18x26,5 cm. / Diyarbakırlı Tahsin, Cumhuriyet Vapuru, t. ü. yağlı boya, 50x30 cm. / Diyarbakırlı Tahsin, Yavuz Zırhlısı, t. ü. yağlı boya, 82x140 cm. / Diyarbakırlı Tahsin, Deniz Manzarası, t. ü. yağlı boya, 80,5x115 cm. / Diyarbakırlı Tahsin, Büyükada'dan İskele, t. ü. yağlı boya, 78x58 cm. / Giritli Hüseyin, Yıldız Sarayı Bahçesi, t. ü. yağlı boya, / Giritli Hüseyin, Yıldız Camii, t. ü. yağlı boya, 64,5x81 cm. / Abdülmecid Efendi, Şehzade Ömer Faruk'un Portresi, t. ü. yağlı boya, 73x109 cm. / Abdülmecid Efendi, Sultan Abdülmecid Portresi, d. ü. yağlı boya, 29,5x24 cm. / Abdülmecid Efendi, Haremde Goethe, t. ü. yağlı boya, 133x174 cm. / Fausto Zonaro, Rüya Gören Kız Portresi, (eşi Elisabetta Vante'nin çektiği fotoğraftan) t. ü. yağlı boya, 109x141,5 cm. / Vasily Vasilyevich Vereshchagin, Timur'un Türbesi, t. ü. yağlı boya, / John Horace Hooper, Peyzaj, t. ü. yağlı boya, / Osman Hamdi Bey, Naile Hanım'ın Portresi, 1886, t. ü. yağlı boya, / Keskin Kılıç/Seyf-i Katı (Silah Taciri), 1908, t. ü. yağlı boya, 85x140,5 cm. / Ali Sami Yitik, Cephane Taşıyan Köylüler, t. ü. yağlı boya, 91x131,5 cm. (Şişli Atölyesi Resimlerinden)  / Ali Sami Yitik, Topçular, d. ü. yağlı boya, 71x100 cm. (Şişli Atölyesi Resimlerinden) / Osman Asaf, Natürmort, d. ü. yağlı boya, 41x84 cm. / Osman Asaf, İbrahim Ağa'daki Yazlık Konak, d. ü. yağlı boya, 38,5x24,5 cm. / Ömer Adil, Düşünen Kadın, t. ü. yağlı boya, 116x81 cm. / Şevket Dağ, Türbe Kapısı, t. ü. yağlı boya, 91,5x60,5 cm. / Şevket Dağ, Valide Han, t. ü. yağlı boya, 81x60 cm. / Şevket Dağ, Valide Han, t. ü. yağlı boya, 81x60 cm. / Şevket Dağ, Sokullu Camii, t. ü. yağlı boya, 80x59,5 cm. / Şevket Dağ, Rahle, 1929, t. ü. yağlı boya, 40x50 cm. / Şevket Dağ, Ayasofya, t. ü. yağlı boya, 84x104 cm. / Şevket Dağ, Cami İçi, 1939, t. ü. yağlı boya, 74,5x60 cm. / Şevket Dağ, Kapalı Çarşı, 1934, t. ü. yağlı boya, 100x74 cm. / Ali Sami Yetik. Kağnı Arabası, d. ü. yağlı boya, 68,5x100 cm. / Ali Sami Yetik. Manzara, t. ü. yağlı boya, 91x67 cm. / Mehmet Ali Laga, Kayıklar, d. ü. yağlı boya, 46x57 cm. / Fuat Mengi Dileksiz, Ayvalar, d. ü. yağlı boya, 38x60 cm. / Mehmet Ruhi Arel, Atatürk'e İstikbal, t. ü. yağlı boya, 95x118,5 cm. / Ali Cemal Benim, Nöbetçi, t. ü. yağlı boya, 76x51 cm. / Ali Cemal Benim, Vatan Savunması, t. ü. yağlı boya, 74,5x110 cm. / Nazmi Ziya Güran, Tophane Nusretiye Camii, t. ü. yağlı boya, 60x73 cm. / İbrahim Çallı, Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler, t. ü. yağlı boya, 154x186 cm. / İbrahim Çallı, Lale ve Sümbüller, t. ü. yağlı boya, 44x68 cm. / İbrahim Çallı, Manolyalar, t. ü. yağlı boya, 44x68 cm.  / İbrahim Çallı, Güller, t. ü. yağlı boya, 44x68 cm. / İbrahim Çallı, Otoportre, 1932, t. ü. yağlı boya, 101x81,5 cm. / İbrahim Çallı, Osman Hamdi Bey Portresi, t. ü. yağlı boya, 67,5x81,2 cm. / İbrahim Çallı, Hasene Cimcoz Portresi, 1934, t. ü. yağlı boya, 112,7x91 cm. / İbrahim Çallı, Nü, t. ü. yağlı boya, 99,5x46 cm. / İbrahim Çallı, Genç Kız Portresi, t. ü. yağlı boya, 120x78,5 cm. / İbrahim Çallı, Manzara, t. ü. yağlı boya, 50x70 cm. / İbrahim Çallı, Manzara, d. ü. yağlı boya, 64,5x50,5 cm. / Hikmet Onat, Barbaros'un Türbesi, 1940, t. ü. yağlı boya, 63,5x80 cm. / Hikmet Onat, Kurbağalı Dere'den, 1932, t. ü. yağlı boya, 67x84,5 cm. /Hikmet Onat, Manzara, 1966, t. ü. yağlı boya, 54x67 cm. / Hikmet Onat, Kuzguncuk'ta Kum Motoru, 1965, t. ü. yağlı boya, / Hikmet Onat, Ankara Bent Deresi, 1934, t. ü. yağlı boya, 71x81 cm. / Hikmet Onat,  Irganda Köprüsü, 1938, / Hikmet Onat, Manzara, 1963, t. ü. yağlı boya, 73x60 cm. / Hikmet Onat, Kurbağalı Dere, 1932, t. ü. yağlı boya, 63,5x80 cm. / Ali Rıza Beyazıt, Manzara, d. ü. yağlı boya t. ü. yağlı boya, 46x55,5 cm. / Nazmi Çekli, Boğaz Manzarası, 1952, d. ü. yağlı boya, / Nazmi Çekli, Denizde Gün Batımı, d. ü. yağlı boya, 33x84,5 cm. / Feyhaman Duran, Etnografya Müzesi, Atatürk Heykeli, t.. ü. yağlı boya, 64,6x52,5 cm. / Feyhaman Duran, Rumeli Hisarı, 1942, d. ü. yağlı boya, 41x33 cm. / Feyhaman Duran, İsmail Hakkı Altınbezer Portresi, 1946, d. ü. yağlı boya, 116x89,5 cm / Feyhaman Duran, Portre, t. ü. yağlı boya, 79x67 cm. / Feyhaman Duran, İbnül Emin Mahmud Kemal Portresi, 1946, t. ü. yağlı boya, 38x28 cm. / Feyhaman Duran, Hamdullah Suphi Tanrıöver Portresi, t. ü. yağlı boya, 87x70 cm. / Feyhaman Duran, Kâmil Akdik Portresi, t. ü. yağlı boya, / Feyhaman Duran, Beyaz Manolyalar, 1966 / Hüseyin Avni Lifij, Çeşmeli Mazara, d. ü. yağlı boya, / Hüseyin Avni Lifij, Kara Gün, t. ü. yağlı boya, 93x118 cm. / Hüseyin Avni Lifij, Atölye, d. ü. yağlı boya, 56,5x40 cm. / Namık İsmail, Vatan Emrinde, t. ü. yağlı boya, 105,5x138 cm. / Namık İsmail, Mehtapta Camii, t. ü. yağlı boya, 100x84,5 cm. / Namık İsmail, Son Mermi, t. ü. yağlı boya, 144x203 cm. / Hayri Çizel Rumeli Hisarı'ndan Bakış, 1944, t. ü. yağlı boya, 46x61 cm. / Sururi Taylan, Çift Süren Kadınlar, t. ü. yağlı boya, 95x120 cm. / Hasan Vecih Bereketoğlu, Çiftlikte İnekler, t. ü. yağlı boya, 94x133 cm. / Hasan Vecih Bereketoğlu, Manzara, t. ü. yağlı boya, 66x92 cm. / Hasan Vecih Bereketoğlu, Kurbağalı Dere'den, d. ü. yağlı boya, 65x54 cm. / Hasan Vecih Bereketoğlu, Harman, t. ü. yağlı boya, 80,5x115,5 cm. / Cevat Erkul, Kabataş'ta Karlı Kayıklar, t. ü. yağlı boya, 43x60,5 cm. / Pertev Boyar, Fatih Sultan Mehmet, d. ü. yağlı boya, 52x36,5 cm. / Ali Nijat Sirel, Kadın Başı, alçı döküm, 42x30x25 cm. / Mahir Tomruk, Erkek Başı, bronz döküm, 29x16x22 cm. / İbrahim Safi, Zeybeklerle Köy Düğünü, t. ü. yağlı boya, 49,5x65 cm. / Saim Özeren, Erzurum'dan, 1928, t. ü. yağlı boya, 99,7x110 cm. / Saim Özeren, Beyşehir Bademli Köyü, d. ü. yağlı boya, 51x67,5 cm. / Adil Doğançay, Manzara, t. ü. yağlı boya, 34x46 cm /Adil Doğançay, Ayrancı'dan Manzara, 1959, d. ü. yağlı boya, 41x50 cm. /Seyfi Toray, Natürmort, t. ü. yağlı boya, 92x72,5 cm. / Ahmet Yakupoğlu, Kütahya Ahırardı Harmanları. / Saip Tuna, Manzara, t. ü. yağlı boya, 38x55 cm. /Âli Karsan, Natürmort, 1926, t.ü. yağlı boya, / Sait Tuna, Portre, pastel, 67,6x53,8 cm. / Sait Tuna, Nü, t. ü. yağlı boya, 65x54 cm. / Ratip Tayir Burak, Ergenekon I, 1935, t. ü. yağlı boya, 152x227 cm. / Ratip Tayir Burak, Ergenekon II, 1935, t. ü. yağlı boya, 222x150 cm. / Ali Halil Sözel, Natürmort, 1931, t. ü. yağlı boya, / Ayetullah Sümer, Büyükada'da Akşam, d. ü. yağlı boya, / Ayetullah Sümer, Deniz Kıyısı, t. ü. yağlı boya, / Ayetullah Sümer, Fener, t. ü. yağlı boya, 73x92 cm. / Sami Lim, Sonbaharda Ev, 1948, t.ü. yağlı boya, 55x38 cm. / Sami Lim, İstanbul Manzarası, 1948, t. ü. yağlı boya, / Şükrü Erdiren, Söğüt Sokak ve Şile, 1976, t. ü. yağlı boya, 54x73 cm / Ziya Keseroğlu, Üsküdar Meydanı, t. ü. yağlı boya / Ziya Keseroğlu, Natürmort, t. ü. yağlı boya 28x44 cm. / Ziya Keseroğlu, Balıklı Natürmort, t. ü. yağlı boya,  / Mihri Müşfik Hanım, Natürmort, pastel, 63x82,5 cm. / Müfide Kadri, Mesirede Ud Çalan Kadınlar, t. ü. yağlı boya, 38,2x55 cm. / Güzin Duran, Çiçekler, t. ü. yağlı boya, 41x33 cm. / Fatma Nazlı Ecevit, Güverteden Bakış, t. ü. yağlı boya, / Fatma Nazlı Ecevit, Salacak'tan, t. ü. yağlı boya, 50x61 cm. / Fatma Nazlı Ecevit, Yelpazeli Kadın, 1949, t. ü. yağlı boya, 65x81 cm. / Fatma Nazlı Ecevit, Portre, d. ü. yağlı boya, 58x44,5 cm. / Afife Ecevit, Rize'den, d. ü. yağlı boya, 32,5x28 cm. / Emel Korutürk Cimcoz, Türk Çocuğunun Atatürk'e Şükranı, t. ü. yağlı boya, 79x53 cm. / İhap Hulusi Görey, Atatürk, 1971, guvaj, 28x25,5 cm. / İhap Hulusi Görey, Mezar Taşları, 1947, sulu boya, 40,5x25,5 cm. / Eşref Üren, Manzara, t. ü. yağlı boya, 50x65 cm. / Eşref Üren, Bulvar'dan Manzara, d. ü. yağlı boya, 48x56 cm. / Eşref Üren, Karadenizli Analar, d. ü. yağlı boya, 124,4x99,8 cm / Elif Naci, Natürmort, t. ü. yağlı boya, 41x34 cm. / Eşref Üren, Paris Lüksemburg Bahçesi, d. ü. yağlı boya, 111,5x128,3 cm. / Eşref Üren, Su İşleri Kampı, d. ü. yağlı boya, 115x128,3 cm. / Şeref Akdik, Portre, 1947, t. ü. yağlı boya, 64x54,3 cm. / Şeref Akdik, Köylü Kız Portresi, 1953, t. ü. yağlı boya, / Şeref Akdik, Kamil Akdik Portresi, 1941, t. ü. yağlı boya, 80,5x99 cm. / Şeref Akdik, Manzara, 1929, d. ü. yağlı boya, 50x60 cm. / Şeref Akdik, Manzara, 1945, t. ü. yağlı boya, 67,3x81,5 cm. / Şeref Akdik, Balıkçılar, 1960, t. ü. yağlı boya, 73,5x101 cm. / Şeref Akdik, Mektebe Kayıt, 1935, t. ü. yağlı boya, 67,5x212,5 cm. / Cemal Tollu, Nü, 1929, t. ü. yağlı boya, 65x45 cm. / Cemal Tollu, Eşref Üren Portresi, 1947, d. ü. yağlı boya, 70x52 cm. / Cemal Tollu, Beşiktaş Gebze İskelesi, t. ü. yağlı boya, 66x50 cm. / Cemal Tollu, Atlar, 1964, t. ü. yağlı boya, 134x195,5 cm. / Cemal Tollu, Manzara, 1952, t. ü. yağlı boya, 65x45 cm. /  Cemal Tollu, Kurban, 1943, t. ü. yağlı boya, 162x130 cm. / Hamit Göreli, Bayan Şükran Göreli, d. ü. yağlı boya, 80x61,2 cm. / Hamit Göreli, Portre, d. ü. yağlı boya, 41,5x31,7 cm. / Hamit Göreli, Portre, d. ü. yağlı boya, 41,5x31,7 cm. / Hamit Göreli, Çiçekli Kız,  d. ü. yağlı boya, 84,7x63 cm. / Zeki Kocamemi, Caddebostan, 1947, d. ü. yağlı boya, 28x41 cm. / Zeki Kocamemi, Manzara, 1947, d. ü. yağlı boya, 55x46 cm. / Zeki Kocamemi, Manzara, 1946, t. ü. yağlı boya, 38x55 cm. / Zeki Kocamemi, Kadın Portresi, 1950, / Cevat Dereli, İstihsal, d. ü. yağlı boya, 69x99,5 cm. / Cevat Dereli, Hasat, 1956, t. ü. yağlı boya, 99,5x130 cm. / Cevat Dereli, Kompozisyon, 1959, t. ü. yağlı boya, 135x195 cm. / Cevat Dereli, Derya Kuzuları, 1975, t. ü. yağlı boya, 100x81 cm. / Cevat Dereli,  Balık Pazarı, d. ü. yağlı boya, 45,5x61 cm. / Refik Fazıl Epikman, İlk Meclis, 1960, t. ü. yağlı boya, / Refik Fazıl Epikman, Köşedeki Ev, d. ü. yağlı boya, 70x117 cm. / Refik Fazıl Epikman, Ankara'dan Manzara, t. ü. yağlı boya, 37,5x46 cm. / Refik Fazıl Epikman, Kale Yolu, d. ü. yağlı boya, 41x48 cm. / Refik Fazıl Epikman, Boğaziçi, yağlı boya, 53,5x72,8 cm. /  Refik Fazıl Epikman, Manzara, yağlı boya, 38x50,3 cm. / Refik Fazıl Epikman, Vizyon III, d. ü. yağlı boya, 121,7x89,5 cm. / Refik Fazıl Epikman, Vizyon II, t. ü. yağlı boya, 95x120,5 cm. / Şefik Bursalı, Balıkçılar, 1982, t. ü. yağlı boya, 155x125 cm. / Şefik Bursalı, Erzurum'dan, d. ü. yağlı boya, 77x100 cm. / Şefik Bursalı, Bursa'dan, t. ü. yağlı boya, 94x121 cm. / Şefik Bursalı, Şişli Açıklığı, t. ü. yağlı boya, 124,5x150 cm.  / Malik Aksel, Halı Dokurken, 1936, t. ü. yağlı boya, 95x86 cm. / Malik Aksel, Yeni Mektep, 1936, t. ü. yağlı boya, 84,5x84,5 cm. / Edip Hakkı Köseoğlu, Portre, t. ü. yağlı boya, 111,2x80,6 cm. / Nurullah Berk, Ayvalı Natürmort, t. ü. yağlı boya, / Nurullah Berk, Bulutlar, 1966, t. ü. yağlı boya, 100,5x99,5 cm. / Nurullah Berk, İsrirahat, 1973, t. ü. yağlı boya, 100x100 cm. / Mahmud Fehmi Cûda, Trabzon Çarşı Camii, t. ü. yağlı boya, 42x52 cm. / Mahmud Fehmi Cûda, Yemişler, t. ü. yağlı boya, 46x55 cm. / Halil Dikmen, Portakal Toplayanlar, t. ü. yağlı boya, 135,5x240 cm. / Halil Dikmen, Müzisyenler, t. ü. yağlı boya, 81x60 cm. / Halil Dikmen, Arkası Dönük Nü, d. ü. yağlı boya, / Ali Avni Çelebi, Tohum Atan, t. ü. yağlı boya, 85,4x118,3 cm. / Ali Avni Çelebi, Kelebek Yakalayanlar, t. ü. yağlı boya, 133x160 cm. / Ali Avni Çelebi, Balıkçılar. t. ü. yağlı boya, 105,5x125 cm. / Zeki Faik İzer, Peyzaj, d. ü. yağlı boya, 114,8x114,5 cm. / Zeki Faik İzer, Gözü Sargılı Adam, t. ü. yağlı boya, 41x33 cm. / Zeki Faik İzer, Kompozisyon, Müzikçiler, t. ü. yağlı boya, 136,5x99,7 cm. / Zeki Faik İzer, Çapraz Ağaç Dalları, t. ü. yağlı boya, 130,3x100,5 cm. / Nurettin Ergüven, Peyzaj, d. ü. yağlı boya, 63,5x53 cm. / Turgut Zaim, Yörük Köyü. t. ü. yağlı boya, 50,5x60 cm. / Turgut Zaim, Köylü Kadınlar, d. ü. yağlı boya, 69,3x60 cm. / Turgut Zaim, Hamur Açan Yörük Kadın, d. ü. yağlı boya, 75,5x67 cm / Turgut Zaim, Yaylada Yörükler, t. ü. yağlı boya, 175x135 cm. / Turgut Zaim, Yörükler Köyü. t. ü. yağlı boya, 117,5x99,5 cm. / Arif Kaptan, Set Başı-Bursa, 1946, t. ü. yağlı boya, 37,5x46,5 cm. / Arif Kaptan, Bursa Muradiye Camii, t. ü. yağlı boya, 46x36,5 cm. / Arif Kaptan, Paris'ten, d. ü. yağlı boya, 44,5x56,5 cm. / Arif Kaptan, Soyut Manzara, k. ü. yağlı boya, 35x50 cm. / Arif Kaptan, Kompozisyon, 1961, t. ü. yağlı boya, 120x134,5 cm. / Arif Kaptan, Kompozisyon, 1967, t. ü. yağlı boya, 72x55 cm. / Arif Kaptan, Çoban, t. ü. yağlı boya, 60x69,5 cm. / Eren Eyüboğlu, Portre, 1954, d. ü. yağlı boya, 64x49 cm. / Eren Eyüboğlu, Manzara, d. ü. yağlı boya, 48,9x59,4 cm. / Eren Eyüboğlu, Milaslı Ağaç, 1974, t. ü. yağlı boya, 150x150 cm. / Eren Eyüboğlu,  Natürmort, k. ü. yağlı boya, 56x48 cm / Eren Eyüboğlu, Boğaz'dan Peyzaj, 1944, d. ü. yağlı boya, Sabri Berkel, Natürmort, m. ü. yağlı boya, 29,5x39,5 cm. / Sabri Berkel, Kompozisyon, 1971, d. ü. yağlı boya, 194x151 cm. / Salih Uraldı, Natürmort, 1940, t. ü. yağlı boya, 38x45,6 cm / Ercümend Kalmık, Güneşli Balkon, 1943, t. ü. yağlı boya, 65x54,5 cm.  / Ercümend Kalmık, Eğri Minareli Köy (Bursa), 1957, t. ü. yağlı boya, / Ercümend Kalmık, Doğu Anadolu Köyü, 1969, t. ü. yağlı boya, 110x137,7 cm. / Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sarı Saz Çorum, 1966, t. ü. akrilik, 122x1825 cm. / Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mavi Ağaç, d. ü. akrilik, 122x122 cm. / Furumet Teştaş, Odada Çiçek, d. ü. yağlı boya, 37,5x46 cm. / Şükriye Dikmen, Portre, d. ü. yağlı boya, 105,7x51x7 cm. / Şükriye Dikmen, Portre, d. ü. yağlı boya, Melahat Üren, Burdur, d. ü. yağlı boya, 125,5x80 cm. / Melahat Üren, Natürmort, t. ü. yağlı boya. 79,5x64,8 cm. / Zühtü Müridoğlu, Büst, alçı döküm, / Zühtü Müridoğlu, Erkek Tors, alçı döküm. / Zühtü Müridoğlu, figür, pişmiş toprak, / Zühtü Müridoğlu, figür, seramik. / Zühtü Müridoğlu, figür, seramik, / Zühtü Müridoğlu, figür, pişmiş toprak, / Zühtü Müridoğlu, rölyef, ahşap, / Zühtü Müridoğlu, figür, seramik, / Zühtü Müridoğlu, figür, seramik / Zühtü Müridoğlu, Bronz / Ali Hadi Bara, Nü, alçı döküm, 47x12x10 cm / Kenan Yontuç, Büst, ahşap ve demir, 50x25x20 cm. / Kadrünisa Aydemir, Soyut Heykel, bronz, 71x32,5x21 cm / İsmail Hakkı Öcal, Kompozisyon, bronz döküm, 28x40x34 cm / Kamil Sonat, Güreşenler, alçı, 32x27x20,5 cm / Resim 318. Kamil Sonat, Düşünen Adam, alçı / Nusret Suman, Erkek Büst, alçı, 41x25x26 cm / Sabiha Bengütaş, Büst, alçı döküm, 35x24x25 cm / Nuri İyem, Dededen Toruna, 1981, t. ü. yağlı boya, 99,8x200 cm / Nuri İyem, Portre, t. ü. yağlı boya, 119,5x87,6 cm / Avni Arbaş, Atatürk, 1981, t. ü. yağlı boya, 146x96 cm. / Fethi Kayaalp, Deniz. 135x175,5 cm. t. ü. yağlı boya / İsmail Altınok, Namık Kemal Ortaokulu, 1957, d. ü. yağlı boya, 69x99 cm. / Leyla Gamsız Sarptürk, Peyzaj, t. ü. yağlı boya, 70x60 cm / Leyla Gamsız Sarptürk, Figürlü Kompozisyon, d. ü. yağlı boya, 78x48,5 cm. / Şeref Bigalı, Kağnı, 1987, t. ü. yağlı boya, 100x72,5 cm / Şerif Bigalı, Kahve, 1986, t. ü. yağlı boya, 115,3x146,6 cm / Abidin Erderoğlu, Kompozisyon, t. ü. yağlı boya, 65x129,8 cm / Cemal Bingöl, Resim, d. ü. yağlı boya, 128,2x82 cm / Cemal Bingöl, Kompozisyon, t. ü. yağlı boya, 90x85 cm / Cemal Bingöl, Kompozisyon, d. ü. yağlı boya, 86x122 cm / Adnan Turani, Yeşil İçin Şarkı, 1972, d. ü. yağlı boya, 83x130 cm / Adnan Turani, Sakin Denizi Dinliyorum, 1976, t. ü. yağlı boya, 93,5x113,5 cm / Fahrünnisa Zeid, Dalyan, d. ü. yağlı boya, 43x54 cm / Fahrünnisa Zeid, Aliye Berger Portresi, t. ü. yağlı boya, 100x99,8 cm / Fikret Mualla Saygı, İki Figür, 1956, k. ü. guvaj, 53,6x64,6 cm / Fikret Mualla, Balo, 1955, k. ü. guvaj, 28,5x36 cm / Fikret Mualla, Balon Satan Kadın, k. ü. guvaj, 31,5x53,5 cm / Fikret Mualla, Köpekle Gezinti, 1955, k. ü. guvaj, 47,5x62,5 cm / Fikret Mualla, Gezinti, 1955, k. ü. guvaj, 29x43 cm / Fikret Mualla, Bebekle Gezinti, 1956, k. ü. guvaj / Fikret Mualla, Gezinti, 1955, k. ü. guvaj, 37,5x31,5 cm / Fikret Mualla, Balıkçılar, k. ü. guvaj, 53,5x64 cm / Fikret Mualla, Pazar Yeri, 1957, k. ü. guvaj / Fikret Mualla, Makyaj, 1956, k. ü. guvaj, 53,9x52 cm / Fikret Mualla, Barda Sohbet, 1954, k. ü. guvaj, 52x62,5 cm / Fikret Mualla, Garson, 1955, k. ü. guvaj, 54x73 cm / Fikret Mualla, Meyhane, 1957, k. ü. guvaj, 53,5x64 cm / Fikret Mualla, Orkestra ve Dans Eden Adam, 1955, k. ü. guvaj, 49,5x61 cm / Fikret Mualla, Birahane, 1956, k. ü. guvaj, 37x52,5 cm / Fikret Mualla, Barda Sohbet, 1956, k. ü. guvaj, 43x58 cm / Fikret Mualla, Amerikan Barda, 1956, k. ü. guvaj, 63,5x52,5 cm / Fikret Mualla, Goril, 1959, k. ü. guvaj, 23,5x18 cm / Fikret Mualla, Goril, 1954, k. ü. guvaj, 18x24 cm / Fikret Mualla, 1954, k. ü. guvaj, 18x24 cm / Fikret Mualla, Portre, 1954, k. ü. guvaj, 24x18 cm / Fikret Mualla, Soyut, 1953, k. ü. guvaj, 28,5x20 cm / Fikret Mualla, Soyut, 1958, k. ü. guvaj, 18x25 cm / Hakkı Anlı, Kompozisyon, t. ü. yağlı boya, 74,5x60 cm / Abidin Dino, Antibes Resimleri 5, t. ü. yağlı boya, 96,6x162 cm / Abidin Dino, Antibes Resimleri, t. ü. yağlı boya, / Mübin Orhon, 1973, k. ü. guvaj, 45x37 cm / Mübin Orhon, 1973, k. ü. guvaj, 37x45 cm / İbrahim Balaban, Göç, 1977, d. ü. yağlı boya, 70x99,8 cm / İbrahim Balaban, Dinleti, 1981, t. ü. yağlı boya, 49x60 cm / İhsan Cemal Karaburçak, Manzara, d. ü. yağlı boya, 45x67 cm. / İhsan Cemal Karaburçak, Manzara, 1951, d. ü. yağlı boya, 68x49,7 cm / İhsan Cemal Karaburçak, Oturan Kız, d. ü. yağlı boya, 60,2x100 cm / İhsan Cemal Karaburçak, Bir Ankara Sokağında Gece, t. ü. yağlı boya, 100x64 cm / İhsan Cemal Karaburçak, Doğu Oyası, t. ü. yağlı boya, 147,5x103 cm / Aliye Berger, Spouge Divers, Gravür, 69x49 cm / Lütfü Günay, Siyahta Yaşantı, t. ü. yağlı boya, 115,5x88 cm / Lütfü Günay, Kayaş’ta Gecekondular, 1979, t. ü. karışık teknik, 41,5x50 cm / Adnan Çoker, Çifte Minare, t. ü. yağlı boya, 140x161 cm / Adnan Çoker, Gerilim, 1971, t. ü. yağlı boya, 130,5x180,5 cm / Adnan Çoker, Yeniden Yapılanma, 1962, t. ü. yağlı boya, 130x162 cm / Şadan Bezeyiş, Kompozisyon, 1987, t. ü. yağlı boya, 64,2x46,5 cm / Şadan Bezeyiş, Kompozisyon, 1975, t.ü. yağlı boya, 93,5x84 cm / Erdal Alantar, Kompozisyon, 1978, t. ü. yağlı boya, 145x113,5 cm / Fethi Arda, Harf Devrimi, 1970, t. ü. yağlı boya, 150x150 cm / Fethi Arda, Gecekondular, 1976, t. ü. yağlı boya / Fethi Arda, Gecekondular, 1986, t. ü. yağlı boya, 79,5x100 cm / Turan Erol, Lüxemburg Bahçesi, 1962, t. ü. yağlı boya, 100x96,5 cm / Turan Erol, Büyük Mor, 1962, t. ü. yağlı boya, 132,5x124,3 cm / Turan Erol, Gümüşlük, 1979, t. ü. yağlı boya, 40x49 cm / Mustafa Esirkuş, Folklor, t. ü. yağlı boya,88,9x115,6 cm / Mustafa Esirkuş Hippiler, t. ü. yağlı boya, 92,2x89,2 cm / Osman Zeki Oral İhtiyar Çınar, 1953, t. ü. yağlı boya, 90x66 cm / Osman Zeki Oral Ereğli Limanı, 1954, t. ü. yağlı boya, / Osman Zeki Oral Hisarönü İskelesi, 1990, t. ü. yağlı boya, 50x65 cm. / Osman Zeki Oral Ereğli Bozhane 1968, t. ü. yağlı boya / Osman Zeki Oral, Balıkçı Barınağı, t. ü. yağlı boya, 75,5x103 cm / Mehmet Yücetürk, Bolu Panayırı, t. ü. yağlı boya, / Fikret Otyam, Gelin Başı, t. ü. yağlı boya, 84x122 cm / Orhan Peker, Çayırda, 1966, pastel, 56,8x69,8 cm / Orhan Peker, Aşık Veysel, 1971, t. ü. yağlı boya, 150.4x150 cm / Orhan Peker, Kadın Portresi, 1975, kağıt üzerine füzen / Neşet Günal, Bağbozumu 1956, t. ü. yağlı boya, 137x247,8 cm / Neşet Günal, Çocuk ve Ana, 1959, t. ü. yağlı boya, 171,5x99,2 cm / Neşet Günal, Çocuklar, t. ü. yağlı boya, 199x67x8 cm.  / Neşet Günal, Ana ve Çocuk, 1958, t. ü. yağlı boya 199x67x8 cm / Nedim Günsür, Gurbetçiler, 1964, t. ü. yağlı boya 49,5x148 cm / Nedim Günsür, Tren, 1968, t. ü. yağlı boya 28x168 cm. / Cihat Burak Eylemlerimiz, 1971, İstanbul, t. ü. yağlı boya 139x139,5 cm. / Cihat Burak, Istakoz, 1964, t. ü. yağlı boya 95,4x94,8 cm / Cihat Burak, Fahrünissa Zeid, 19.12.1970, t. ü. yağlı boya / 99x129,5 cm / Dinçer Erimez, Bayram Arabası, 1980, t. ü. yağlı boya 69x50 cm. / Dinçer Erimez, Pamuk Tarlası, 1980, t. ü. yağlı boya 61x79 cm / Dinçer Erimez, Çeşme Başı Sohbeti, t. ü. yağlı boya 80,5x80 cm / Erol Akyavaş, Kompozisyon, t. ü. akrilik, 220x140 cm / Devrim Erbil, Anadolu İzlenimleri, t. ü. yağlı boya, / Devrim Erbil, Kuşlar, 1983, d. ü. yağlı boya, 60x80 cm / Hasan Kavruk, Bir Demet Ağaç, 1960, t. ü. yağlı boya, 149,8x149 cm / Kayıhan Keskinok, Karadeniz Düğünü, 1977, t. ü. yağlı boya, 109,5x100 cm / Kayahan Keskinok, Lunapark, 1978, t. ü. yağlı boya / Kayahan Keskinok, Kayı Sirki, 1973, t. ü. yağlı boya / Bahattin Akay, Çoban, t. ü. yağlı boya, 47x48 cm / Bahattin Akay, Manzara, t. ü. yağlı boya 64,5x81 cm / Bahattin Akay, Bizim Köy, t. ü. yağlı boya 78x90 cm / Nevzat Akroal, Köye Dönüş, 1987, t. ü. yağlı boya 50x60 cm / Nevzat Akroal, Sürü, 1979, t. ü. yağlı boya 59,5x128,5 cm / Nevzat Akroal, Hasanoğlan’da Bağbozumu, 1959, d. ü. yağlı boya 76x100 cm / Mehmet Uzel, Adada Balıkçı, t. ü. yağlı boya, 140x109 cm / Mehmet Uzel, Korku, t. ü. yağlı boya, 110x86 cm / Mehmet Uzel, Penceredeki Kız, k. ü. yağlı boya, 49x69 cm / Nevzat Akroal, Hasanoğlan’da Bağbozumu, 1959, d. ü. yağlı boya 76x100 cm / Mehmet Uzel, Adada Balıkçı, t. ü. yağlı boya, 140x109 cm / Mehmet Uzel, Korku, t. ü. yağlı boya, 110x86 cm / Mehmet Uzel, Penceredeki Kız, k. ü. yağlı boya, 49x69 cm / Hamza İnanç, Evler ve Kar Üzerine Bir Güzelleme, t. ü. yağlı boya, 94,5x113,5 cm / Cevdet Batur, Manzara, t. ü. yağlı boya, 100x120 cm / Fikri Cantürk, Kuraklık, t. ü. yağlı boya, 99x98 cm / Fikri Cantürk, Yanılsama, t. ü. yağlı boya, 78x77 cm / Cihangir Vefa Öztürk, Kurşunlu’dan Bursa, t. ü. yağlı boya, 60x70 cm / Sabri Akça, Manzara, t. ü. yağlı boya, 70x90 cm / Kadir Ata, Çoban, t. ü. yağlı boya, 89x116 cm / Mustafa Sönmez Yüceler, Manzara, t. ü. yağlı boya, 48,5x68 cm / Münip Özben, Bursa’dan Manzara, 1968, t. ü. yağlı boya, 34,3x50 cm / Münip Özben, Manavgat Sorgun MTA Kampı, 1985, t. ü. yağlı boya / Duran Karaca, Yağmur Duası, 1978, t. ü. yağlı boya, 124x138,3 cm / Duran Karaca, Ağaçlı Manzara, t. ü. yağlı boya,   74x107 cm / Nevide Gökaydın, Mistik Dünya, 1993, karışık teknik, / Muammer Bakır, Genç Kız, 1969, ağaç baskı, 98x41,5 cm / Mürşide İçmeli, Kumsalda, 1968, Gravür, 42x46 cm / Naciye İzbul, Sıhhiye Parkı, t. ü. yağlı boya, 97x130 cm / Naciye İzbul, Pembe Manolyalar, t. ü. yağlı boya / Fahir Aksoy, Düşümdeki Resim, d. ü. yağlı boya  /  Mehmet Gürbay, Yörük Çadırı, d. ü. yağlı boya, 100x110 cm / Mehmet Gürbay, Kuğulu Parkta Akşam, 1981, d. ü. yağlı boya, 40x49,5 cm / Mehmet Gürbay, Eski Ankara’da Kar, 1980 cm, d. ü. yağlı boya, 49,5x39 cm / Hakkı İnan, Manzara, 1991, d. ü. yağlı boya, 49x65 cm / Hakkı İnan, Van Gölü Kıyısında, t. ü. yağlı boya, 100x81 cm / Hikmet Duruer, Mürekkep, 32x45 cm /  Cemil Eren, Bodrum, 1976, t. ü. yağlı boya, 97x129 cm / Nuri Abaç, Köyde 23 Nisan, t. ü. yağlı boya, 150x110 cm / Nuri Abaç, Telli Gelin Oyunu, t. ü. yağlı boya / Nuri Abaç, Pazar Yeri, 1986, t. ü. yağlı boya, 50x70 cm / Nuri Abaç, Kervansaray II, 1992, t. ü. yağlı boya, 80x105 cm / Müşerref Rasim Köktürk, İnsanlar, t. ü. yağlı boya, 97x136 cm / Müşerref Rasim Köktürk, Büyükdere’den Boğaz, t. ü. yağlı boya, 130,5x194,6 cm / Ruzin Gerçin, Bodrum Kalesi, 1980, k. ü. sulu boya, 23,5x43,5 cm / Hüseyin Yüce, Görünüm, d. ü. yağlı boya, 54,5x100 cm / Hüseyin Yüce, Çamlar, d. ü. yağlı boya, 75,5x67 cm / Hüseyin Yüce, Manzara, t. ü. yağlı boya, 104,5x155 cm / Nejdet Kalay, Folklor, 1977, yağlı boya, 32x37 cm / Ömer Lütfi Çetin, Manzara, pastel, 33x39 cm / İsmet Birsel, İki Figür, 1992, t. ü. yağlı boya, 60x40 cm / Muzaffer Genç, Koca Yaylada Tarlalar, Bursa 1992, t. ü. yağlı boya, /  Muzaffer Genç, Karadere, Bursa 1991, t. ü. yağlı boya / Süleyman Şahin, Manzara, karışık teknik, 59x80 cm / Turgut Pura, metal kaynak, 55x50x40 cm / Hakkı Karayiğitoğlu, Memba, alçı döküm / Ali Teoman Germaner, Deri Değiştiren Yılan, pirinç döküm, mermer, 61x38x21,5 cm / Haluk Tezonar, Genç Kız Büstü, alçı döküm, 51x24x24 cm / Tamer Başoğlu, taş, mermer, 22x69x17 cm / Tankut Öktem, Şişman Mavi Vazo, seramik, 82x75x42 cm / Sadi Diren, Form, seramik, 61x30x27 cm / Melike Abasıyanık Kurtiç, seramik heykel, 49x42x35 cm / Hamiye Çolakoğlu, Magma, seramik, 42,5x37,5x19 cm / Ünal Cimit, İkili Figür, demir döküm, 59,5x15,5x15,5 cm / Özdemir Altan, Gerçek Alegori, 1971, t. ü. yağlı boya, 161,5x129 cm / Özdemir Altan, Gerçek, 1971,  t. ü. yağlı boya, 129,5x161,5 cm / Altan Gürman, Çiçek, 1969, t. ü. yağlı boya, 146x97,3 cm / Naile Akıncı, Pazar Yeri, 1973, t. ü. yağlı boya, 40x60 cm / Naile Akıncı, Marmara Adası’ndan, 1990, t. ü. yağlı boya, 70,5x70,5 cm / Cavit Atmaca, Bunalım, t. ü. yağlı boya, 54x67 cm / Kainat Barkan Pajonk, Kumdaki Gizem, 1993, t. ü. yağlı boya, 100x100 cm / Vedat Can, Yalın Tepe, t. ü. akrilik, 109x199,5 cm / Hasan Akın, Bozkırın Hasreti, 1978, t. ü. yağlı boya, 67x96 cm / Muharrem Pire, Ankara’dan İzlenimler, 1989, t. ü. yağlı boya, 100x100 cm / Yalçın Gökçebağ, Portakal Toplayan Kadınlar, 1982, t. ü. yağlı boya, 85,5x95,5 / Yusuf Toprak, Manzara, 1980, t. ü. yağlı boya, 115,2x100,5 cm / Zeki Serbest, Bizim Oralar, 1993, t. ü. yağlı boya / Osman Altıntaş, Deprem Çocukları, 1995, d. ü. yağlı boya, 144x175 cm / Söbütay Özer, Devedikeni ve Arabalar, 1988, t. ü. yağlı boya, 150x150 cm / Abidin Celal Binzet, Dönüş, 1986, kağıt üzerine / Söbütay Özer, Balkondan, 1987, t. ü. yağlı boya, 150,2x150,5 cm / Bekir Sami Çimen, Çizgi-Yüzey-Hacim, 1979, t. ü. akrilik / Nadide Akdeniz Doğada Yaşantı İzleri, 1991, t. ü. yağlı boya, 115x125 cm / Bekir Sami Çimen, çizgi-yüzey-hacim, 1983, t. ü. akrilik / M. Zahit Büyükişleyen, Bir İç Anadolu Analizi / Veysel Günay, Kuşadası’ndan, 1988, t. ü. yağlı boya / Mehmet Güleryüz, Gare Du Nort, 1972, k. ü. renkli çini mürekkebi / Burhan Uygur, Anne ve Çocuk, 1970, d. ü. yağlı boya / Mehmet Güleryüz, Keçiler, 1974, k. ü. renkli çini mürekkebi / Alaaddin Aksoy, Barış, 1981, t. ü. yağlı boya, 110x142 cm / Alaaddin Aksoy, Barış, 1981, t. ü. yağlı boya, 110x142 cm / Zafer Gençaydın. Kompozisyon, 1981, t. ü. yağlı boya / Cuma Ocaklı, Görücüye Hazır, 1981, t. ü. yağlı boya, 101x80,5 cm / Tamer Akakıncı, Portre, karışık teknik / Mustafa Ayaz, Çeşme Başı I, 1975, t. ü. yağlı boya / Mustafa Ayaz, Düş ve Gerçek, 1979, t. ü. yağlı boya / Ergin İnan, Dostlara 2, 1982, gravür, 34,5x22,5 cm / Ergin İnan, İki Figür ve Kelebek, t. ü. karışık teknik / Hüsamettin Koçan, 1982, t. ü. yağlı boya, 78x79 cm / Hüsamettin Koçan, Görünen, 1978, t. ü. yağlı boya / Bilal Erdoğan, Parçalanmalar, 1989, t. ü. yağlı boya / Adem Genç, Boyalı Ağaç, t. ü. yağlı boya, 145x120 cm / Ramiz Aydın, Urfalı Köylüler, 1977, t. ü. yağlı boya, 102x71 cm / Hasan Rastgeldi, Kuşlar Aç Kalmasın, 1985, t. ü. yağlı boya, 80x80 cm / Ataç Elalmış, Çift Figür, 1987, t. ü. yağlı boya, 66x56 cm / Adem Genç, Boyalı Ağaç, t. ü. yağlı boya, 145x120 cm / Ramiz Aydın, Urfalı Köylüler, 1977, t. ü. yağlı boya, 102x71 cm / Hasan Rastgeldi, Kuşlar Aç Kalmasın, 1985,  t. ü. yağlı boya, 80x80 cm / Ataç Elalmış, Çift Figür, 1987, t. ü. yağlı boya, 66x56 cm / Aydın Ayan, Kom’da Kadın, 1986, t. ü. yağlı boya / Seyit Bozdoğan, Çift Ağaç, 1983, t. ü. yağlı boya, 114x111 cm / Oya Kınıklı, Yeşil Yaylı Keman, 1985, t. ü. yağlı boya, 90,3x135,7 cm / Tuncay Betil, Utku, 1982, k. ü. yağlı pastel, 34x24 cm / Suna Solakoğlu, İlk Basamaktaki Çocuk, t. ü. yağlı boya, 106x62,3 cm / Süleyman Saim Tekcan, Kompozisyon, 1988, serigrafi, 100x70 cm / Hüseyin Bilgin, Web Age Karagöz, gravür, 35,5x32 cm / Hayati Misman, Gravür, 1986, 73x100 cm / Hasan Pekmezci, Çiçek Gibi, İnsanlarımız, 1982, t. ü. yağlı boya / Fevzi Karakoç, Ateşle Isınmak, 1982, litografi, 48,5x66,5 cm / Aytaç Katı, Bir Elinde Mendil, Bronz, 39x21x19 cm / Metin Yurdanur, Uzanan Kadın, Polyester, 56x43x38 cm / Meriç Hızal, Anne ile Çocuk, bronz döküm, 68x18x19 cm  / Ferit Özşen, Yağmur, metal, 120x102x25 cm / Koray Ariş, Çiçekli Rölyef, kösele, 125x51x17 cm / Remzi Savaş, büst, mermer, 35x35x16 cm / Necdet Can, Figür, bronz, 80x22x20 cm / Saadettin Aygün, Dönüşüm, seramik, 84x56x28 cm / Şahin Özyüksel, Godot’yu Beklerken, demir, 140x80x86 cm / Cemalettin Sevim, Pasaj, torna ile şekillendirilmiş seramik, 63x29,5x25 cm / Gökhan Taşkın, Nebula’dan Sonra Yaratılış, (7’li), Seramik, 42x150x60 cm / Pervin Özdemir, Form, (2’li), seramik, 34x35x30 cm / Mehmet Uyanık, Seramik Modül, 3 parça / Bingül Başarır, Vazo, seramik, 18,5x20x20 cm / Jale Yılmabaşar, Acuzeler, seramik pano, 73x39 cm / Ömür Bakırer, cam, 32x24x3 cm / Mustafa Tunçalp, seramik, 40x15x13 cm / Mahmut Celayir, Müdahale, 1984, t. ü. yağlı boya, 100x180 cm /Alp Tamer Ulukılıç, Kompozisyon, t. ü. yağlı boya, 120x100 cm / Habip Aydoğdu, Kompozisyon, t. ü. yağlı boya, 110,5x92,4 cm/ Habip Aydoğdu, Özgürlük, 1990, t. ü. yağlı boya, 80x60 cm / Ahmet Yeşil, İçsel Derinlik, t. ü. yağlı boya, 50x60 cm / Tunç Tanışık, Natürmort, t. ü. yağlı boya, 140x100 cm / Enis Aktaş, Yeni Oluşum, 1992, 120x200 cm / Bünyamin Balamir, Kompozisyon, 1989-91, t. ü. yağlı boya, 120x120 cm / Mehmet Gün, Yitik Anılar, karışık teknik, 150x150 cm / İsmail Ateş, Boşlukta Karşıt Güçler, 1988, t. ü. yağlı boya, 150x220 cm / Elif Ayiter, Kompozisyon, k. ü. pastel, karışık teknik, 97x75.5 cm / Su Yücel, Ada Moda, t. ü. yağlı boya, 111x153 cm / Turan Enginoğlu, Turgutlu’dan, 1985, sulu boya / Yusuf Çöloğlu, Kapadokya II, 1982, t. ü. yağlı boya / Mehmet Başbuğ, Seferberlik, 1986, t. ü. yağlı boya, 115,2x208,3 cm / Turhan Çetin, Büst, granit, Tuğrul Selçuk, Mermer, Demir, 28x30x64 cm / Bora Türkkan, Oyun, taş, 52x16x25 cm / Osman Ak, Beklenti, andezit taşı, 22x17x53 cm / Saliha Aylin Alpagun, Üçgen Düzenleme, / Can Küçüktepepınar, Bronz, Mermer / Sıdıka Sevim, Kuş, Seramik, 56x20x20 cm / Derviş Ergün, Koç, Taş, 42x30x26 cm / Mustafa Caner, Seramik, 73x47x30 cm / Can Küçüktepepınar, Bronz, Mermer / Bülent Ongun, ahşap, demir, 74x48x67 cm / Sabahattin Tunaboylu, Kompozisyon, ağaç, 17x15x89 cm / Faruk Uzar, Kompozisyon, metal, ahşap, 84x42x12 cm / Fusün Solar Saçlıoğlu, Kompozisyon, bronz döküm, / Yunus Özden, Sevgi Bağı, taş, 25x40x15 cm / Canip Doğutürk, Eşitsizliğin Eşitliği, ahşap, 53x22x22,5 cm / Zehra Çobanlı, Transparent, seramik, cam, 30x31x8,5 cm / Zehra Çobanlı, Üçlü Düzenleme, seramik, 23x30x3 cm / Ayşegül İzer, Monumento, gravür, 39x49 cm / İsmail İlhan,  Piri Reis Çeşitlemeleri, 1994, gravür / Sema Boyancı, İsimsiz III, 1990, gravür, 112x80 cm / Emin Koç, Yazıt, 1994, gravür, 67x107 cm