Beşiktaşlı Tevfik (1871 - 1914)

Biyografi

Süvari Tevfik diye anılır. Mekteb-i Harbiye-i Şahane'yi Süvari subayı olarak bitirdi. Fatih ve Selanik Askeri Rüştiyelerinde (Orta okul) resim öğretmenliği yaptı. 1912 yılında emekli olduktan sonra İstanbul Lisesinde resim dersleri verdi. 1914 yılında İstanbul'da öldü. 

Hoca Ali Rıza beyin resim üslubuna bağlı olduğu söylense de Tevfik Beşiktaş'ın kendine has naif üslubu bilinen resimlerindeki renk biçim ve yorumunda daha belirgin ortaya çıkar. İstanbul'un yeşil ışıklı selvileri, sıcak renkli minareleri, sokakları, resimlerinde başlıca konular olarak kendini gösterir. 

İstanbul Resim-Heykel müzesinde resimleri bulunan Tevfik Beşiktaş, minyatür geleneği­nin yağlı boya ile tanışan önemli ressamlarından biridir. 

 

Kaynakça

Eserler