İlk Dönem Sanatçıları

Özellikler

İlk Dönem Sanatçıları
20/10/2021
20/10/2021
İlk, Dönem, Sanatçıları, Plastik, Sanat, Eserleri, Koleksiyonu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, Arhm, Gsgm, Ktb, Kültür, Turizm, Bakanlığı

İLK DÖNEM SANATÇILARI

Hazırlayan Mehmet ÖZEL
Yayınlayan Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü  
Fotoğraflar ve Tasarım  Çerkes KARADAĞ 
İlk basım ANKARA, 1993 © KÜLTÜR BAKANLIĞI, 1993 
Yayın Hakları Saklıdır  ISBN 975 - 17 - 1167 - 3 

SUNUŞ 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Başkent'in en önemli sanat kurumla­rından birisidir. 

1980 yılında kurulan Müzenin gör­kemli konser salonunda yapılan nitelikli­ plastik sanatlar etkinlikleri ve zengin plastik sanatlar koleksiyonu ile bugün Ankara'nın en gözde sanat merkezlerinden biri olmuştur. 
Müzede Türk resim ve heykel sanatının en güzel örnekleri, tarihsel gelişimi ile gözler önüne serile­rek sanatseverlerin yararına sunulmuştur. 

Müze ve koleksiyonunda yer alan eserlerin tanı­tılması açısından önemli bir yayın olan bu albüm, Türk Plastik Sanatlarının ilk öncülerini kapsamak­tadır. 

Ankara Resim Heykel Müzesi'nde bulunan eser­lerin belli periyotlarla tanıtılmasını amaçlayan bu yayın gelişerek devam edecek ve tarihi bir süreç takip ederek plastik sanatlarımızın hangi aşama­lardan bugünkü düzeye geldiğini anlatacaktır. 

Bakanlığımız, Müze koleksiyonunu geliştirmek amacıyla sanatçılarımızdan eserler satın almakta böylece de sanatta çağdaş gelişim takip edilerek koleksiyon daha da zenginleştirilmektedir. 

Bu tür yayınlarla Türk Sanatına ve sanatçısına güzel ve kalıcı hizmetler verileceğine inanıyoruz. 

İLK DÖNEM 

Yüzyıllar boyunca köklü özelliklere sahip mimarlığı, özgün müziği, zengin süsleme sanatları bulunan Türklerin batı geleneğindeki plastik sanatlara yönelişleri çeşitli neden­lerle ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru olmuştur. 

18. yüzyılda başlayan batı ilişkileri, resim sanatımızda da bazı değişmelere neden olmuş, askeri alanda başlatılan batılılaşma hareketleri giderek eğitim kurumlarını da etki­lemiştir. Osmanlı döneminde ilk kez, haritacı olarak yetiş­tirilen subay adaylarının çizim yeteneklerinin geliştirilmesi amacı ile 1793 yılında kurulan askeri mühendis mektebi­ne, 1835 yılında Harbiye mektebine resim dersleri konul­muş, XIX. yüzyılın ortalarına doğru ise bu dersler, askeri ve sivil bütün okullarda verilmeye başlanmıştır. 

Bu dönemlerde, çalışmalarıyla göz dolduran özellikle as­keri öğrenciler, resim öğrenimlerini geliştirmek amacıyla Avrupa'ya gönderilmişlerdir. 

"Türk Primitifleri" veya "Türk Fotoyorumcuları" olarak da adlandırılan ilk dönem ressamlarımızın çoğunluğunu yu­karıda belirtilen nedenlerle, asıl meslekleri askerlik olan sanatçılar oluşturur. 

Bu dönem sanatçıları genellikle gerçekçi bir sanat anlayı­şına bağlı kalmışlar ve ortak bir manzara idealini sürdür­müşlerdir. 

Işık, gölge, hacim, perspektif gibi kavramları resme soka­rak minyatür ile, batı geleneğindeki yağlı boya resmi arasındaki ilk aşamayı sağlamışlardır. 

Bu ressamlar Yıldız Sarayı, Yıldız Camii gibi saray çevresi peyzajları ve mimarisi başta olmak üzere Kağıthane ve diğer yörelere kadar uzanan görüntüleri, genellikle daha önceden çekilen fotoğraflardan hareketle, atölyelerinde, ince bir işçilikle çalışmışlardır. 

Fotoğrafı temel aldıklarından yapıtlarında yer alan her türlü eleman sanki dondurulmuş gibi durağandır. Merceğe bağlı bir perspektif düzeni ve ışık-gölge biçimleyiciliği ge­liştirmişler, resimlerinde genellikle insan figürlerine çok ender yer vermişlerdir. 

YAYINDA BULUNAN ESERLER 

SANATÇISI BİLİNMİYOR Yıldız Cami ,Tuval üzerine Yağlı Boya, 81x64 cm 
TEVFİK BEŞİKTAŞ Kariye Camii, Duralit üzerine Yağlı Boya, 76x101 cm 
MEHMET KANGIR Çağlayan Kasrı, Tuval üzerine Yağlı Boya, 92x72.5 cm 
HÜSEYİN GİRİTLİ Yıldız Sarayı Bahçesi, Tuval üzerine Yağlı Boya, 81x65 cm  
HÜSEYİN KARAGÜMRÜK Kariye Camii, Tuval Üzerine Yağlı Boya 76x100 cm 
ALİ EFENDİ Manzara, Tuval üzerine Yağlı Boya, 96x130 cm 
HÜSEYİN DARÜŞŞAFAKA Yıldız Sarayı Bahçesi, Tuval üzerine Yağlı Boya, 73x92 cm 
BEDRİ KULLARI Alman Çeşmesi, Tuval üzerine Yağlı Boya, 84x110 cm 
AHMET ZİYA AKBULUT Mimar Sinan Türbesi, Tuval üzerine Yağlı Boya 
HÜSEYİN ZEKAİ PAŞA Mescit, Tuval üzerine Yağlı Boya,78x 100 cm 
HÜSEYİN ZEKAİ PAŞA Mescit, Tuval üzerine Yağlı Boya, 75.5x100 cm 
OSMAN Sümbül Efendi Dergâhı, Tuval üzerine Yağlı Boya, 92x72.5 cm 
HASAN TAHSİN Moda'dan, Tuval üzerine Yağlı Boya, 61x80 cm 
HASAN TAHSİN Yelkenli, Tuval Üzerine Yağlı Boya 50x80 cm 
İSMAİL HAKKI Denizde Fırtına, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 74.5x120 cm 
HOCA TAHSİN Deniz, Suluboya 39x80 cm