Hüseyin Zekâi Paşa (1860 - 1919)

Biyografi

Türk Ressam Hüseyin Zekai Paşa 1869 yılında İstanbul’da doğdu. İlk resim eğitimini Kuleli Askeri Lisesi’nde Süleyman Seyyid ve Osman Nuri Paşa’dan alan Hüseyin Zekai Paşa, daha sonra Mekteb-i Harbiye’den mezun oldu. Sezer Tansuğ’ un tasnifine göre Birinci Kuşak asker ressamlarımızdandır. Öğrencilik yıllarında yaptığı resimlerle Sultan II. Abdülhamid’in beğenisini kazanarak yaver sınıfına alındı ve saray yaveri Şeker Ahmed Paşa ile çalışmaya başladı.1907 yılında Saray yaverliğine atandı, bu görevi sırasında Yıldız Sarayı’ndaki Silah Müzesi’nin kuruluşu için çalışmalar yaptı. Ressamlığının yanı sıra sanat eseri koleksiyonları yapan sanatçının ayrıca 1914 ve 1919 yıllarında yazdığı sanat tarihi kitapları da vardır. Peyzaj ve natürmort çalışmaları bulunan sanatçının İstanbul resimleri arasında III. Ahmed Çeşmesi, Ayasofya Camii gibi anıtsal mimari betimlemeleri, İstanbul’un çeşitli yerlerinden yaptığı peyzajlar sayılabilir. Erken dönemlerinde primitiflerin fotoğraftan çalışılmış resimlerini andıran bir üslupta çalışan sanatçının daha geç dönem resimleri, açık havada çalışılmış izlenimi veren ışık ve renk kullanımıyla empresyonist bir üslubu çağrıştırır. 

 

Kaynakça

Eserler