Süleyman Seyyid (1842 - 1913)

Biyografi

Erken öğrencilik yıllarında kara kalem ve sulu boya resimleriyle öğretmenlerinin dikkatini çekti; Maltalı Guiseppe Schrnaz ve Fransız Pierre Ques'ten ders aldı. 1862 yılında Harbiye Mektebi’nden teğmen olarak mezun olduktan sonra Sultan Abdülaziz tarafından Paris’teki Mekteb-i Osmani’ye gönderildi; okul kapandıktan sonra bir süre Robert Flari ve Gustave Bloulanger'nin yanında ve dokuz yıl Alaxandre Cabanel'in atölyesinde çalıştı, Paris Güzel Sanatlar Okulu’nu bitirdi. Bir yıl Roma’da çalıştıktan sonra İstanbul’a döndü; bir müddet ressam Osman Nuri Paşa'nın yardımcılığını yaptı. Harp Okulu'nda resim öğretmenliğine atandı. 1880'de Kuleli Askeri İdadisi'ne, 1884'te Askeri Tıbbıye Idadisi'ne geçti ve buradan 1910 yılında emekliye ayrıldı. Inas Sanayi-i Nefise Mektebi'nde ders nazırlığı, Orman ve Maadin Mektebi'nde Fransızca öğretmenliği yaptı. Mülkiye Mektebi'nin kuruluşunda yer aldı. Üsküdar'da Nuh Kuyusu'nda büyük ahşap bir evde yaşayan Süleyman Seyyid, manzara resimlerinde çok sevdiği Çamlıca, Kısıklı, Bulgurlu, Hekimbaşı, Dudullu, Kayışdağı, Alemdağı ve Fenerbahçe'yi konu aldı. Daha çok natürmortlarıyla tanındı, "Leylaklar" resmi Paris Sergisi'nde madalya aldı. Natürmortlarında Şeker Ahmed Paşa ve Hüseyin Zekai Paşa gibi çağdaşlarının aksine meyve kompozisyonları yerine meyvenin kendisini ele alarak incelemeyi tercih etti. Perspektif ve geometrik sağlamlık resimlerinde dikkat çekti; fotoğrafik gerçekliği taklitten uzaktı, yalın, süssüz bir anlatımı benimsedi. Renkleri hocası Cabanel'in etkisini yansıttı; taze ve şeffaf bir şekilde yumuşak fırça tekniği uyguladı. 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

R-0074, Manzara, 

R-0308, Peyzaj (Yol) 

Kaynakça

Z.Yasa-Yaman, "İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Sanat.", Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Ed. Zeynep Yasa Yaman), Ankara, 2012, s. 112, 

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.427, 

B. Baş, Osmanlı Estetiğinde Klasik Romantik Bireşimi Süleyman Seyyid (Yüksek Lisans Tezi), Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 (https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1030/320432-2.pdf?sequence=4&isAllowed=y) 

Yurtiçindeki Diğer Eserleri

Erenköy’den Adalar (Sakıp Sabancı Müzesi Env.No.200-0097-SSE), 

Orman (İstanbul Resim Heykel Müzesi), 

Ormanda Karaca, (Milli Saraylar Resim Koleksiyonu Env.No.11/1455 ), 

Alemdağ Yolu (Okşan Atasoy Koleksiyonu) 

 

Eserler