Hoca Ali Rıza (1858 - 1930)

Biyografi

1858'de Üsküdar'da doğduğu için sanat tarihine Üsküdarlı Hoca Ali Rıza adıyla geçti. Rüştiye'deki öğrenciliği sırasında resim derslerindeki yeteneği ile dikkat çekti. Osman Nuri Paşa, Süleyman Seyyid Bey ve M.Kess' den resim dersleri aldı. 1884'te teğmen olarak Harbiye'yi bitirdi ve bu yüksekokula resim öğretmeni olarak girdi. Bu dönem resimlerinde ve daha sonraki yıllarda, doğup büyüdüğü Üsküdar ve Karacaahmet' in sessiz köşelerini, kıyı kahvelerini ve güneşli kayalıklarını tercih ettiği görüldü. Tek başına bir ''okul'' etkinliğiyle çok sayıda öğrenci yetiştirdi, resim derslerinde kullanmak üzere desen albümleri hazırladı.  1909-1912 arasında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nde başkanlık yaptı. Hiç yurt dışına çıkmadı. Aşık olduğu tabiatın içine girip resimler yaparak ömrünü tamamladı. Üsküdar'ın ve Boğaz'ın zenginliklerle dolu tepelerine tırmanır bir kaya parçasından, bir yelkenliden, bir fıstık ağacı siluetinden, bir İstanbul ahşap evinden bin bir renk manzumesi ile şaheserler yarattı. Hoca için realizmin en zengin temsilcisi denilebilir. Eserlerinin sayısının beş bin kadar resmi olduğu tahmin ediliyor. 20 Mart 1930 tarihinde Üsküdar'da vefat etti. 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0302, Dere ve Ağaçlar 

Kaynakça

Türk  Resminin Köşe Taşları,2017,sayfa no:36 

 

Eserler