24. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi Kataloğu

01.01.2022
11.01.2022
24., Devlet, Resim, Heykel, Yarışması, Sergisi, Kataloğu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, GSGM, ARHM, KTB
Sergi MekânıAnkara Arkeoloji Müzesi
Sergi Süresi2 Mayıs - 2 Haziran 1963
Jüri Üyeleri

- Halil DİKMEN (Başkan; Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Şevket Raşit HATİPOĞLU adına, Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

- Cemal TOLLU

- Refik EPİKMAN

- Arif KAPTAN

- Bedri R. EYÜBOĞLU

- Cemal BİNGÖL

- Şadi ÇALIK

Sergi KomiseriTuran EROL
Komiser Yrd.Bahattin AKAY

Katalog'dan;

"Sanatımızın durumunu topluca görme imkanı veren Devlet Resim ve Heykel Sergisi başlangıçtan beri sanatçılarımızın, sa­nat sevenlerin ilgilerini çekegelmiş, yıldan yıla olgunlaşarak yeni kuşaklara eğitici ve özendirici örnekler vermiştir. 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nin yirmi dört yıllık bir geçmişi vardır. İlk Devlet Resim ve Heykel Sergisi 1939 yılında, sonradan bugünkü Opera'ya çevrilen Sergievi'nde Hasan Ali Yücel'in bir söyleviyle açılmıştı. O günden beri sergi daima yer değiştirmiş, her yıl bu serginin nerede düzenleneceği sorunu, ilgiler ve bir taraftan da geniş sanatçı topluluğu için üzücü bir konu olagelmiştir. 

Bununla birlikte Devlet Resim ve Heykel Sergisi, değişik tutumlar sebebiyle zaman zaman sarsıntı geçirmiş olsa da, yirmi dört yıldan beri sürekli bir gelişme çizgisi üzerinde ilerlemek­tedir. 

İlk sergilere sanatçılar çok sayıda eserle katılıyorlardı. Özellikle 1939-1947 yılları arasında bazı sanatçılar sergiye şahsi bir sergi açmağa yetecek sayıda eser veriyorlardı ki o zamanlar az sayıda sanatçıdan, çoğu küçük boylarda olmak üzere 500-600 eser sergiye giriyordu. Bu durum, eser seçmede müsamahalı bir davranışın jüriler hakim olduğunu akla getirmektedir. Sonrala­rı sergiye alınacak eserler için daha titiz bir inceleme önemli tutulmuş, daha başarılı eserler sergide yer almağa başlamıştır. 

İlk olarak XXIV. sergide uygulanan yeni yönetmeliğin 2. maddesine göre Devlet Resim ve Hey kel Sergisi'nin amacı, sa­natçılarımızın araştırmalarını, sanatlarına kattıkları yenilikleri ve meydana getirdikleri başarılı eserleri bir araya toplayıp halka sunmak, en başarılı sanatçılarımıza ödül vermek ve böylece sa­natçılarımızın verimini arttırmaktır. Yönetmeliğin 3. maddesi de sanatçıları kendi ifade şekillerine uygun gelen veya yarayan herhangi bir teknik ve her türlü malzemeyi kullanmakta serbest tanımaktadır. 

Böylece, Devlet Resim ve Heykel Sergisi; ölü, duruk bir müessese olmaktan kurtarılmak, çağdaş sanat düzeyine itilmek istenmiştir. Aslında sergi bir süreden beri bu yola yönelmiş bulunuyordu. Bugün çoğunlukla genç sanatçılarım katıldıkları Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde geleneğin devamını değil, fakat kaynakları göz önünde tutan, araştırıcı, dinamik, yeni buluşların çabası içinde olan sanatçıların gayretleri ağır basmaktadır. Bu akış, çağımızın tam bir ifadesi olmak bakımından, sanatımızın geleceğine olan inancımızı kuvvetlendirmektedir."

24. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi

a) Resim kısmı 

ACAR Salih

1 -Kompozisyon 11 (Yağlıboya, 79 X 59) 

AKATA Ahmet

2-Çam, ateş ve güneş (Yağlıboya, 80 X 60) 

AKAY Bahattin

3- Tütün kurutanlar (Yağlıboya, 82 X 100), 4- Bahar (Yağlıboya, 80 X 120), 5- Manzara (Yağlıboya, 46 X 75) 

AKDİK Şeref

6- Zeytin ağaçları (Yağlıboya, 65 X 50), 7- Uyuyan kadın (Yağlıboya, 65 X 50) 

AKSOY Fahir

8- Yandan çarklı (Yağlıboya-demir, 50 X 62), 9- Cami (Yağlıboya, 60 X 60), 10- Lokomotif (Yağlıboya, 50 X 40) 

AKYUNAK Nihat

11- Pencereden (Marmara) (Yağlıboya, 55 X 65), 12-Peyzaj (Ayasofya'dan) (Yağlıboya, 38 X 46) 

ALGANER Sevim

13-Etüd (Yağlıboya, 43 X 60) 

ALAN Mehmet

14- Çıplak (Yağlıboya, 40 X 60), 15- Düşünen kız (Yağlıboya, 35 X 49), 16- Altın portre (Yağlıboya, 30 X 40) 

ALOK Ersin R. 

17- Kompozisyon 11 (Yağlıboya, 60 X 64), 18- Kompozisyon 1 (Yağlıboya, 60 X 64) 

ALTAN Özdemir

19-Kompozisyon (Yağlıboya, 100 X 130) 

ALTINOK İsmail

20- Su Deposundan Burdur (Yağlıboya, 50 X 70), 21- Burdur'da sokak (Yağlıboya, 50 X 70), 22 -Dereboğazı Burdur (Yağlıboya, 70 X 83) 

ALTUĞ Cevdet

23- Konu: 3 (Yağlıboya, 70 X 70) 

ANILANMERT Oktay

24- Ağaç (Yağlıboya, 42 X 57), 25- Portre (Gravür, 24 X 16), 26- İki figür (Gravür, 17 X 25) 

ANLI Hakkı

27- Pentür (Yağlıboya, 75 X 94) 

ARDA Fethi

28- Baküs (Yağlıboya, 80 X 61) 

AREL Selma

29- Pentür 1 (Yağlıboya, 71 X 73), 30- Pentür 2 (Yağlıboya, 125 X 65) 

AREL Maide

31- Eski çiftetelli (Yağlıboya, 67 X 91) 

AREL Şemsettin

32- Yeşilli kompozisyon (Yağlıboya, 97 X 116) 

ASLIER Mustafa 

33- Aile 1 (Ağaç oyma, 58 X 69), 34- Halk oyunu ( Ağaç oyma, 45 X 55), 35- Filozof (Ağaç oyma, 29 X 100), 36- Aile 11 (Ağaç oyma, 28 X 37), 37- Toprak ana (Ağaç oyma, 19 X 22) 

ATALIK Reşat

38- İstihsal - Ekin (Yağlıboya, 72 X 123), 39- Nue - Mm. Mari (Yağlıboya, 73 X 60) 

ATAMDEMİR Perran 

40- Çeşmebaşı (Yağlıboya, 62 X 53) 

ATALAY Turgut

41- Cambazlar (Yağlıboya, 280 X 180), 42- Kompozisyon (Yağlıboya, 80 X 66) 

ATMACA Cavit

43- Balıkçılar (Yağlıboya, 123 X 73), 44- Küçükçekmece'den (Peyzaj) (Yağlıboya, 74 X 54) 

AVCI Mesut 

45- Umutsuzluk (Yağlıboya, 73 X 39), 46- Kompozisyon (Yağlıboya, 92 X 47), 47- Portreler (Şablon, 36 X 53), 48- Portre (Şablon, 53 X 37), 49- Suçumuz ne? (Şablon, 57 X 36) 

AVGAN Esin 

50- Kompozisyon (Yağlıboya, 54 X 90) 

AYATAÇ Mustafa 

51- Balerin (Yağlıboya, 104 X 75), 52- Evliler (Yağlıboya, 60 X 73) 

AYAZ Mustafa 

53- Elif (Yağlıboya, 90 X 65), 54- Natürmort (Yağlıboya, 55 X 95), 55- Diriliş (Yağlıboya, 85 X 60), 56- İhtiraslar (Yağlıboya, 90 X 57) 

AYİTER Şerefnur 

57- 63-9 (Karışık malzeme, 80 X 100), 58- 63-2 (Karış malzeme, 80 X 100) 

BAKIR Muammer 

59- Kompozisyon (Yağlıboya, 89 X 120) 

BALKAN Esma 

60- Çiçekler (Yağlıboya, 73 X 50) 

BAŞAĞA Ferruh 

61- Kompozisyon (Yağlıboya, 110 X 90) 62- Kompozisyon (Yağlıboya, 110 X 90) 63- Kompozisyon (Yağlıboya, 110 X 90) 

BATER Cafer 

64- Bebek'ten (Suluboya, 54 X 68), 65- Kartal'dan (Suluboya, 54 X 68), 66- Çamlıca'dan (Suluboya, 54 X 62) 

BELİR Saime 

67- Kompozisyon (Yağlıboya, 57 X 60), 68- Kıştan bir gün (Yağlıboya, 45 X 53) 

BERGER Aliye 

69- Kayıkta palamut pişiren balıkçılar (Gravür, 39 X 24,5), 70- Köy kahvesi (Gravür, 39,5 X 24,5), 71- Mevleviler (Gravür, 49 X 25,5), 72- Çalışanlar (Gravür, 45 X 29,5) 

BERK Nurullah 

73- Baloncu (Yağlıboya, 91 X 72) 

BERKEL Sabri 

74- Kompozisyon (Mehtap) (Yağlıboya, 220 X 140) 

BİNGÖL Cemal

75- Mor (Yağlıboya, 103 X 163) 

BURSALI Şefik

76- Uludağ'dan Bursa'ya iniş (Yağlıboya, 81 X 60), 77- Boğaz'dan Bebek sırtları (Yağlıboya, 65 X 50), 78- İzmit'te bir çarşı (Yağlıboya, 50 X 42) 

CORA Ali

79- Kompozisyon (Yağlıboya, 45 X 90) 

ÇELEBİ Ali

80- Kelebek yakalayanlar (Yağlıboya, 135 X 165) 

ÇETİNKAYA Orhan

81- Bıkkınsız (Yağlıboya, 81 X 100) 

ÇİVİ Tülay

82- Kuşçu (Yağlıboya, 45 X 90) 

ÇOLAKOĞLU Mehmet 

83- Kış gecesi (Yağlıboya, 75 X 95), 84- Yağmur Öncesi (Yağlıboya, 40 X 60) 

ÇOLAKOĞLU Hamiye

85- lşık (Guvaj, 35 X 46) 

ÇOKER Adnan

86- Pentür 1 (Yağlıboya, 120 X 100), 87- Pentür 11 (Yağlıboya, 120 X 100), 88- Pentür 111 (Yağlıboya, 120 X 100) 

DAĞADA Semra

89- Yorgun (Yağlıboya, 50 X 74) 

DAYAN Nazmi

90- Trabzon Ayasofya Kilisesi (Yağlıboya, 57 X 49) 

DEMİRCİ İlhami

91- Bolu yolu (Yağlıboya, 81 X 116) 

DERELİ Cevat

92- Folklor (Kompozisyon) (Yağlıboya, 180 X 135) 

DİKMEN Halil 

93- Kompozisyon (Yağlıboya, 86 X 122) 

DORAL Halit 

94- Kompozisyon gece izlenimi (Yağlıboya, 38 X 46) 

DURAN Feyhaman

95- Yeşil testi (Yağlıboya, 73 X 61), 96- Meyvalar (Yağlıboya, 75 X 65), 97- Hatmiler (Yağlıboya, 78 X 63), 98- Gelincikler (Yağlıboya, 75 X 55), 99- Bahar çiçekleri (Yağlıboya, 65 X 65)

DÜRÜST M. Kamil 

100- Süleymaniye (Yağlıboya, 46 X 33) 

ELDEROĞLU Abidin

101- Minare (Yağlıboya, 130 X 92), 102- Venüs (Yağlıboya, 116 X 89) 

EPİKMAN Refik

103- Viziyon 1 (Yağlıboya, 70 X 95), 104- Viziyon 2 (Yağlıboya, 70 X 118), 105- Viziyon 3 (Yağlıboya, 70 X 95) 

ERBİL Devrim

106 -Mavinin tadı (Yağlıboya, 55 X 75), 107- Çizgisel ritim (Yağlıboya, 70 X 82), 108- Çizgisel düzen (Yağlıboya, 70 X 100) 

ERDİLEK Muhittin

109- Florya Plajından (Suluboya, 27 X 36), 110- Karadeniz Boğazı (Suluboya, 27 X 36) 

ERGÜVEN Nurettin

111- Eski Ankara (Yağlıboya, 48 X 55) 112- Eski yalılar (Yağlıboya, 60 X 89)

ERİMEZ Dinçer 

113- Okul yolu (Yağlıboya, 150 X 100), 114- Yalnızlık (Yağlıboya, 150 X 90), 115- Çeşmebaşı (Yağlıboya, 145 X 85), 116- Noel (Yağlıboya, 150 X 90) 

EROL Turan

117- Sabah (Yağlıboya, 101 X 105), 118- Luxembourg Bahçesinden (Aquatint, 58 X 46), 119- Soyut manzara {Aquatint, 58 X 46) 

ERÜSTÜN Veysel

120- Resim 1 (Yağlıboya, 70 X 115), 121- Resim 2 (Yağlıboya, 66 X 70), 122- Resim 5 (Yağlıboya, 58 X 70) 

EYÜBOĞLU Eren

123- Mor (Yağlıboya, 114 X 122) 

EYÜBOĞLU Bedri Rahmi

124- Mavi (Yağlıboya, 92 X 130) 

FARUKİ Nermin

125- Natürmort (Yağlıboya, 50 X 42), 126- Manzara (Yağlıboya, 47 X 39) 

FENMEN Seniye

127- Beyaz Kompozisyon Op. 14 (Yağlıboya, 100 X 75), 128- Beyaz Kompozisyon Op. 11 (Yağlı boya, 83 X 48), 129- Beyaz Kompozisyon Op. 3 (Yağlıboya, 40 X 60) 

GÖKCAN Ragıp

130- Anadolu dağları (Yağlıboya, 120 X 89), 131- Sahilde mavnalar (Yağlıboya, 120 X 89) 

GÖRELE Hamit

132- Sarı-Kırmızı (Yağlıboya, 200 X 140) 

GÜNAL Neşet

133- Dananın ölümü (Yağlıboya, 180 X 99), 134- Kapı önünde (Yağlıboya, 180 X 77) 

GÜNAY Lütfü

135- Pentür 11 (Yağlıboya, 65 X 100), 136- Pentür 63-2 (Yağlıboya, 73 X 100), 137- Pentür 62-2 (Yağlıboya, 81 X 116) 

GÜNSÜR Nedim

138- Gökyüzü (Yağlıboya, 69 X 84), 139- Madenci (Yağlıboya, 44,5 X 69), 140- Canbaz (Yağlıboya, 48 X 64), 141- Soytarı (Yağlıboya, 48 X 64), 142- Onuncu köy (Yağlıboya, 64 X 86) 

GÜRBAY Mehmet

143- Yıldız Bahçesinden (Yağlıboya, 43 X 43), 144- Yıldız Bahçesinden II (Yağlıboya, 43 X 43) 

GÜRCAN Behçet

145- Ponte Vecchio civarı Firenze (Yağlıboya, 50 X 71) 

GÜRLEK Nursen

146- Bekleyiş (Yağlıboya, 120 X 70) 

GÜVENÇ Cemal

147- Çiftlikte (Suluboya, 39 X 50), 148- Manzara (Suluboya, 32 X 40) 

GÜRVARDAR Taner 

149- Bandırma-İstanbul (Yağlıboya, 62 X 96) 

İZER Faik Zeki, (4. ve 18. Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde 1. ödüller) 

150- Missa Solemnis (Yağlıboya, 205 X 135) 

KABAAĞAÇ Cem Şakir

151- Fadimem (Yağlıboya, 62 X 27) 

KALAY Necdet

152- Haliç Köprüsü (Yağlıboya, 55 X 38), 153- Ankara'dan (Yağlıboya, 31 X 35) 

KALMIK Ercüment, (5. Devlet Resim ve Heykel sergisinde 3. ödül)

154- Kompozisyon (Yağlıboya, 100 X 120), 155- Liman (Yağlıboya, 100 X 150), 156- Gemiler (Yağlıboya, 75 X 50)

KALEŞİ Ömer

157- Koyun (Yağlıboya, 49 X 74) 

KASMAN Nevzat

158- Kompozisyon (Yağlıboya, 99 X 60) 

KAVRUK Hasan

159- Peyzaj (Tabiatın Hürriyeti) (Yağlıboya, 56,5 X 46), 160- Eski İstanbul'dan (Yağlıboya, 60 X 50) 

KAYAALP Fethi 

161- Kompozisyon I (Ağaç oyma, 34 X 54), 162- Kompozisyon II (Ağaç oyma, 44 X 68), 163- Kömür arabaları (Gravür, 48 X 33), 164- Korku (Gravür, 35 X 56), 165- Portre (Ağaç oyma, 20 X 27), 166- Kompozisyon (Kastamonu) (Ağaç oyma, 24 X 24) 

KAPTAN Arif, (I. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 3. ödül, 17. Sergide 2. ödül) 

167- Soyutlama (Yağlıboya, 130 X 162) 

KARABURÇAK İhsan Cemal

168- Evler (Yağlıboya, 65 X 100), 169- Yeşil senfoni (Yağlıboya, 70 X 100), 170- Vapurlar (Yağlıboya, 65 X 100), 171- Sarı peyzaj (Yağlıboya, 75 X 100) 

KAVAKLIOĞLU Aliye

172- Kırmızı Üstüne (Yağlıboya, 60 X 85) 

KESKİNOK Kayıhan

173- Kış (Yağlıboya, 110 X 70) 

KIRKIMCI Mustafa 

174- Kompozisyon (Yağlıboya, 100 X 55), 175- Kompozisyon (Yağlıboya, 72 X 42) 

KOCABALLI Bergüzar 

176- Desen (Çini Mürekkep, 40 X 57) 

KOLBEK Ergin 

177- Tarama (Çini mürekkep, 68 X 35) 

KÖKTÜRK Müşerref Rasim

178- Peyzaj (Yağlıboya, 39 X 46), 179- Portre (Yağlıboya, 17 X 22) 

MAVİTAN Vedat 

180- Kompozisyon I (Yağlıboya, 80 X 80), 181- Kompozisyon II (Yağlıboya, 80 X 80) 

METİN Nevhiz

182- Figür (Yağlıboya, 32 X 70) 

NİGAR Nazmiye

183- Kompozisyon (Yağlıboya, 50 X 34), 184- Kompozisyon (Yağlıboya, 48 X 33) 

NİGAR Metin

185- Kaleiçi-Ankara (Suluboya-Çini mürekkep, 17 X 24), 186- Gebze'de sokak (Suluboya-Çini mürekkep, 16 X 25) 

OKÇU Suna

187- Keçiler (Yağlıboya, 50 X 70) 

OLGUN Mazhar

188- Kompozisyon (Yağlıboya, 126 X 100), 189- Kurbağalıdere'den Köprü (Yağlıboya, 45 X 35) 

ONAT Hikmet 

190- Yalıköy sahili (Beykoz) (Yağlıboya, 54 X 73), 191- Etiler'de sabah (Yağlıboya, 54 X 73), 192- Birinci Ahmet Kitaplığı (Topkapı Sarayı Müzesi) (Yağlıboya, 79 X 89) 

ONBAŞIOĞLU Adnan

193- Rüya (Yağlıboya, 60 X 60), 194- Deniz banyosu (Yağlıboya, 57 X 62) 

ORHON Aysel

195- Doku (Yağlıboya, 27 X 53), 196- Doku (Yağlıboya, 41 X 54), 197- Yaprak (Yağlıboya, 50 X 50) 

ÖZBEN Münip

198- Kompozisyon vitrin (Yağlıboya, 60 X 41) 

ÖZBİLGİ Güngör

199- Nonfigüratif (Yağlıboya, 45 X 90) 

ÖZEREN İsmail

200- Körfezde kayıklar (Yağlıboya, 49 X 78) 

ÖZGİRAY Nuri

201- Teyzemin kızları (Yağlıboya, 33 X 59), 202- Teyzemin kızları (Yağlıboya, 28 X 50) 

ÖZTÜRK Cihangir Vefa

203- Peyzaj (Yağlıboya, 20 X 30), 204- Portre (Suluboya, 18 X 28) 

ÖZYÜNCÜ Orhan

205- Bahçemdeki dam (Yağlıboya, 39 X 60), 206- Bekleyiş (Yağlıboya, 39 X 71 ), 207- Sandalye ve çocuk (Yağlıboya, 48 X 73) 

PESEN Mehmet

208- Yeşilli Horoz (Kompozisyon) (Yağlıboya, 50 X 70), 209- Papağan (Kompozisyon) (Yağlıboya, 50 X 70) 

PİLEVNELİ Mustafa

210- Figürler (Kurşunkalem, 70 X 100), 211- Göç (Yağlıboya, 66 X 47) 

PURA Nermin

212- Kompozisyon (Yağlıboya, 35 X 50) 

PURA Numan 

213- Peyzaj Sonbahar (Suluboya, 35 X 50), 214- Sazlıkta Sonbahar (Sulu boya, 25 X 35), 215- Peyzaj Keçiören'den (Suluboya, 35 X 25) 

SALERİ Kristin 

216- İsyan (Kompozisyon) 1 (Yağlıboya, 120 X 90), 217- Kompozisyon 111 (Yağlıboya, 120 X 90) 

SARPTÜRK Gamsız Leyla

218- Peyzaj (Yağlıboya, 70 X 60) 

SAYDAM Fevzi

219- Portre (Desen çini mürekkep, 35 X 50), 220- Çıplak (Yağlıboya, 55 X 87) 

SILAY Ayşe

221- Pentür 1 (Yağlıboya, 105 X 140), 222- Pentür 11 (Yağlıboya, 90 X 130)

ŞANDA Şefika Hilal 

223- Peyzaj (Çınarcık'tan) (Yağlıboya, 30 X 48) 

TAMER Orhan

224- Yelkenli (Yağlıboya, 73 X 90) 

TARAN Bedia

225- Orman (Yağlıboya, 33 X 48) 

TARAN Hüsnü Selahattin 

226- Yeryüzü 1 (Yağlıboya, 90 X 115) 

TAŞ İsmail  

227- Yaşamak (Ağaç oyma, 55 X 72), 228- Benim tarladan (Ağaç oyma, 55 X 72), 229- İstanbul'dan (Ağaç oyma, 41 X 28) 

TEMEL Burhan 

230- Şeytan (Yağlıboya, 89 X 116), 231- Bıldırcın avı (Yağlıboya, 89 X 116) 

TEOMAN Selahattin 

232- İstinye'de eski kayıklar (Yağlıboya, 62 X 55) 

TİPİ Hayrettin 

233- Mevlana'nın Türbesi (Yağlıboya, 85 X 67), 234- Konya'da bir mescit (Yağlıboya, 79 X 48) 

TOKER Ünsal

235- Kompozisyon I (Yağlıboya, 63 X 90), 236- Kompozisyon II (Yağlıboya, 66 X 82), 237- Kompozisyon III (Yağlıboya, 51 X 71) 

TOLLU Cemal, (2. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 2. ödül, 3. ve 21. Sergilerde 1. ödül) 

238- Pancar tarlası (Kompozisyon) (Yağlıboya, 162 X 130) 

TOLUN Mukaddes

239- Burgaz'da balıkçılar (Yağlıboya, 53 X 66), 240- Natürmort Meyveler (Yağlıboya, 65 X 63) 

TOPAL Rıza

241- Boşlukta renkler (Yağlıboya, 48 X 48), 242- Balıklar (Yağlıboya, 36 X 47) 

TÖMEKÇE Mustafa

243- Kompozisyon (Yağlıboya, 90 X 142) 

TUGWELL Solmaz 

244- Mavi ve yeşilli pentür (Yağlıboya, 85 X 109), 245- Siyah ve beyaz (Yağlıboya, 68 X 86) 

TURA Tülay 

246- Kompozisyon 1 (Yağlıboya, 101 X 117), 247- Kompozisyon 4 (Yağlıboya, 93 X 131) 

TURANİ Adnan

248- Neşe Üzerine varyasyon 1 (Yağlıboya, 65 X 70), 249- Neşe Üzerine varyasyon 2 (Yağlıboya, 65 X 80) 

TUTANT Celal 

250- İskeledeki ev (Yağlıboya, 43 X 46), 251- Yoğurtçu Köprüsü (Yağlıboya, 38 X 46), 252- Çamlıca'dan (Yağlıboya, 41 X 33), 253- Kalamış (Yağlıboya, 46 X 38) 

UĞAN İlhan

254- Vapura yüklenen hayvanlar (Yağlıboya, 53 X 67), 255- Sonsuzluk (Yağlıboya, 65 X 81) 

URAL Nusret

256- Sivrihisar'dan peyzaj (Yağlıboya, 34 X 49), 257- Sivrihisar Ada Köyünden (Yağlıboya, 40 X 30) 

UZMEN Celal 

258- Kış (Yağlıboya, 118 X 90) 

UZUNLU Selahattin 

259- Kompozisyon 11 (Yağlıboya, 50 X 30,5) 

ÜLGER Cevat 

260- Kompozisyon (Yağlıboya, 60 X 80) 

ÜREN Melahat 

261- Natürmort (Yağlıboya, 69 X 56), 262- Burdur'dan (Yağlıboya 70 X 48)  

ÜREN Eşref, ( 4. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 3. ödül, 7. Sergide 2. ödül) 

263- Vazoda çiçekler (Yağlıboya 65 X 45), 264- Takvimli Natürmort (Yağlıboya, 69 X 51), 265- Haydarpaşa'dan (Yağlıboya, 66 X 48) 

ÜTÜK Lütfü

266- Peyzaj (Guvaj, 50 X 70), 267- Peyzaj (Guvaj, 50 X 70) 

VARINCA Adnan

268- Peyzaj (Yağlıboya, 61 X 46), 269- Peyzaj (Yağlıboya, 61 X 46) 

YASAN Jale

270- Glayöller (Yağlıboya, 73 X 50), 271- Manolyalar (Yağlıboya, 50 X 50) 

YAZANLAR Salih Zeki 

272- Dok ameleleri (Yağlıboya, 55 X 38), 273- Yeldeğirmeni (Yağlıboya, 46 X 38), 274- Gece balık avı (Yağlıboya, 46 X 38) 

ZABUNYAN Sarkis 

275- Oturanın portresi (Yağlıboya, 95 X 160), 276- Dağ oturan (Guvaj, 46 X 66), 277- Yer oturan ve gök uçan (Guvaj, 47 X 68) 

ZAİM Turgut, (1. ve 18. Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde 2. ödül, 19. Sergide 1. ödül)  

278- Yaylada Yörükler (Yağlıboya, 183 X 150) 

b) Heykel kısmı 

ACUNER Semahat 

1- Demir Heykel, 2- Demir Heykel 

ALKAYA İrfan

3- Abstre Heykel 

ANKARA Ekrem 

4- Düşünen Adam

BARANSÜ Erhan

5- Kedi 

BÖLÜKBAŞI Zerrin

6- Büst 

ÇALIK Şadi, (18. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 2. ödül) 

7- Röliyef Kompozisyon 

DUYAR Gürdal

8- Kadın Büstü

FARUKİ Nermin

9- Güneşe Bakan Kadın

KARAMÜRSEL Alim

10- Nü, 11- Baş

KARAYİĞİTOĞLU Hakkı, (22. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 2. ödül) 

12- Ayakta kadın, 13- Oturan kadın, 14- Armoni

MÜRİDOĞLU Zühtü, (2. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 1. ödül, 17. Sergide 2. ödül)  

15- Dansöz, 16- Mezar taşları, 17- Ağaç, 18- Ağaç heykel 

OYGAR İsmail Hakkı

19- Seramik eser 

ÖZİŞ Sadi

20- Metal heykel (kompozisyon), 21- Metal heykel (kompozisyon) 

SUMAN Nusret, (3. ve 21. Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde 1. ödüller) 

22- Mimar Sinan (Figür), 23- Mimar Sinan (Büst), 24- Baş 

YONTUNÇ Kenan, (3. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 2. Ödül) 

25- Atatürk büstü, 26- Oturan Atatürk, 27- Kız başı