Şeref Akdik

Özellikler

Şeref Akdik
06/05/2022
06/05/2022
Şeref, Akdik, Osman, Altıntaş, ARHM, KTB, GSGM

ŞEREF AKDİK 

Hayatı - Sanatı ve Eserlerinden Seçmeler 

Osman ALTINTAŞ 

ISBN 975 - 17 - 0179- 1 
© Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988 

ÖNSÖZ 


Şeref Akdik çevre ile tabiatın üstün kıldığı bir güç! ya da çevrenin tabiatla bütünleştiği bir kişilik ikilemini kendi­sinde toplamıştır ki, bu da O'nun önemli bir yönünü oluş­turmaktadır. Çağdaş bir duyarlılıkla çeşitli yurt köşelerin­den görünümlerle memleketimizi gerçek bir tabiat sevgisiyle tuvaline aktaran sanatçı, çağı içinde orijinal bir kişilik ola­rak; sanatta şahsi ile genel arasında ki karşılıklı ilişkiyi doğru kavramakla beraber, düşüncenin özünün genellik olduğunu bilip, sanatında nesnel gerçekçilik ile bireysel genelin ayrılmaz birliğini kurma ustalığını göstermiştir. Duygu ve düşünceleri tabiat içinden koparıp alma eğilimi yerine, bu duyguları resmin içine giren doğal nesnelerle yaşatma güdüsü onda ağır basar. 

Gerek nesne-cisim ile, gerekse madde ile ruh arasında önceden dengelenmiş uyumları bozmadan resimde bir "güzel" duygusu kurmak isteyen sanatçı; sürekli üreten, ürettiğini içinden geldiği insanlarla paylaşmayı seven bir mizacın varlığını bütün hayatı boyunca göstermiştir. O'nun, üretkenliğini belirli bir zaman dilimi içinde algılamaktan çok, bütün yaşadığı zaman içinde sürdürdüğü sakin, istikrar­lı bir ortamın bütününde görmek gerekir. 

Kalıcı ölçüleri ve değerlendirmeleri kendi toplum yaşa­yışı ve düzeni içinde arayan ve bunu uygulamaya koyan Şeref Akdik, kendi çağdaşları içinde iyi gözlemlendiğinde yabancılaşma ve taklitçiliği en azına indirgemişler arasında O'nun yerinin büyük olduğunu görürüz. Bu yer ileriye dö­nük, atılımcı, akılcı, aydınlık bir yolun vardığı vatan ve yurt sevgisinin çiçek açtığı bir yer olarak hafızalarda daima kalacaktır. 

Osman ALTINTAŞ

YAYINDA BULUNAN ESERLER

Kendi Portresi, 1971 • 34x42, yağlıboya 

Babası, 9 Şubat 1919 

Atatürk Desenlemesi, 1936 

Genç Adam Port­resi, 1936 

Peyzaj, 1942, (73x54 cm) 

DÜRER, Bir Tavşan, Suluboya, 1502, Viyana, Albertina 

REMBRANDT: Bir fil, 1637, Viyana Albertina 

Çocuk Portresi, 1942 (42x33 cm) 

Peyzaj, Duralit üzerine yağlıboya (21x31 cm) S. Siyonu koleksiyonu 

Ankara'dan Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya (91x65 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Üç Kızlar, Tuval üzerine Yağlıboya, (82x62 cm) 1949 

Peyzaj, Tuval Üzerine Yağlı Boya, (52x42 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, (34x47 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Kalender'den Boğaziçi, Tuval üzerine yağlıboya, (73x54 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, (46x55 cm) 1942, İstan­bul Resim Heykel Müzesi 

Sokak, Tuval üzerine yağlıboya, (55x46 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Kitap Okuyan Kız, Tuval üzerine yağlıboya (62x74 cm) 1939 

Desen (Paris çalışmaları) 1925 

Profil Portre Yağlı­boya, (39x30 cm) İzmir Resim Hey­kel Müzesi 

Portre, (50x61 cm) İzmir Resim Hey­kel Müzesi 

Tütün İşleyen Kız, suluboya 

Kitap Okuyan Kadın, Tuval üzerine yağlıboya (50x60 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Portre, 1936 

Portre, Tuval üzeri­ne yağlıboya, 1930 (55x76 cm) İstan­bul Resim Heykel Müzesi 

İplik ören Kadın, (Sara Akdik), 1955 Tuval üzerine yağlı­boya, (54x72 cm) 

Portre, 1954 

Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 1971, (62x75 cm) 

Mimozalar, yağlıboya, 1968, (46x60cm) 

Kütahya Çiniciler, Yağlıboya, 1955, (56x66 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Portre, 19 Haziran 1917 

Portre, 5 Haziran 1917 

Portre (kayın pederi), 1934 

Desen (Paris çalışmalarından) 1925 

Desen, Ocak, 1924 

Ali'nin Portresi (kardeşi), 6 Temmuz 1917 

Erzincan'ın Dertli ihtiyarları tablosu için desen, 1944 

Okula Kayıt 'dan eskiz, 1935 

Köylü Kızı, Sepia, Desen 

Desen, (Paris çalışmalarından), 1925 

Portre 16 Haziran 1917 

Portre 

Desen Çalışmalarından (Kediler) 

Harf inkılabı, yağlıboya 

Atatürk telgraf başında; yağlıboya, İstanbul Resim Heykel Müzesi 

Desen Çalışmalarından, 1936 

Mektebe Kayıt detay, 1935 

Atatürk Portresi, yağlıboya 1940 (65x50) Dr. Haydar Erel Koleksiyonu 

Hat çalışmalarından, 1951 

Büst (Sara Akdik) 1937, Alçı 

Paris'te Kahve. Yağlıboya, 1950, (46x33 cm) 

Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, (62x78 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, (47x40 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Peyzaj, Erzurum 'dan, Sulu boya, 1943 (42x28 cm) 

Oturan Kadın, Tuval üzerine yağlıboya (42x64 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Görünüm, Tuval üzerine yağlıboya, 1964, (55x65 cm) İstanbul Resim Heykel Müzesi 

Üsküdar'da Sokak Tuval üzerine yağlıboya, (46x55 cm) 

Manolyalar, Tuval üzerine yağlıboya, 1961, (54x64 cm) Özel koleksiyon 

Boğazdan, Tuval üzerine yağlıboya 1963, (27x36 cm) H. Bilişik Koleksiyonu 

Peyzaj, Amasra 'dan, Yağlıboya, 1942, (46x38 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Küçük Binici, Tuval üzerine yağlıboya, 1945 (82x100 cm) 

Gümüşhane, Yağlıboya, 1954 (38x46 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Balıkçılar, Yağlıboya, 1966 (73xl 00 cm) Ankara Türk ocağı Resim Heykel Müzesi 

Sara Akdik 'in Portresi, Tuval üzerine yağlıboya, 1961, (83x67 cm) Sanatçının koleksiyonundan 

Portre, Tuval üzerine yağlıboya, (50x61 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Plaj, Duralit üzerine yağlıboya, (46x38 cm) İzmir Resim Heykel Müzesi 

Mektebe Kayıt, Tuval üzerine yağlıboya, 1935 (201x181 cm) Ankara Türk ocağı Resim Heykel Müzesi