Suluboya Ressamları Grubu 40. Yıl Sergileri Kataloğu

Özellikler

Suluboya Ressamları Grubu 40. Yıl Sergileri Kataloğu
29/01/2022
29/01/2022
Suluboya, Ressamları, Grubu, 40., Yıl, Sergileri, Kataloğu, GSGM, ARHM, KTB

SULUBOYA RESSAMLARI GRUBU 40. YIL SERGİLERİ KATALOĞU 

ÖNSÖZ 

Bundan kırk yıl önce; Nüzhet İslimyeli, Şeref Bigalı, Hikmet Duruer, Mazhar Aykut gibi bugün aramızda olmayan değerli sanatçılarımızın yanı sıra, yapıtları ile sanatsal üretimlerini sürdürmekte olan birçok ressamımızın katkısı ve emeği ile kurulup günümüze dek sanat çizgisini kırılmadan devam ettiren Suluboya Ressamları Topluluğu, sanatla ilgilenen herkes için köklü, dinamik, sıcak ve içten bir oluşumun ifadesi olarak uzun yıllar varlığını sürdürecek bir girişimi başlatmıştır. 

Ülkemizin sanatına ivme kazandıran Suluboya Ressamları Topluluğu1nun 40. yılına erişmiş olmasını heyecan ve mutlulukla karşılıyorum. Kolay gibi görünen, ancak uygulamada ve görünümde taşıdığı incelikleri ile kendine özgü nüansları bulunan suluboya tekniğinin, daha geniş kitlelerin ilgi ve beğenisine ulaştırılmasının, resim sanatımızın çok yönlü gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum. 

Ülkemizin zengin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtmada, zarif ve incelikli görünümü ile elverişli bir teknik olan ve Türk ressamları tarafından başarı ile uygulanan suluboya tekniğinin, topluluğun çatısı altında emek veren sanatçılarımız tarafından önümüzdeki günlerde de yaşatılacağına inanıyor, bu sanatın sonraki nesillere aktarılmasında, değerli sanatçılarımızı özendirici örnekler olarak selamlıyorum. 

Suluboya Ressamları Grubu'nu oluşturan sanatçılarımıza, sanatla iç içe, başarı dolu günler, verimli ve uzun ömürler diliyorum. 

Ertuğrul GÜNAY 
Kültür ve Turizm Bakanı 

 

RESiM SANATINDA 

Sanat yapıtının elemanları yapıtın gördüğü iş ya da amacı ne olursa olsun görsel olarak izlenmek üzere organize edilir. Tasarım elemanlarının organizasyonu tek bir ortak hedefe yöneliktir görsel etkileyicilik. Her türden sanat yapıtı desen prensipleri olarak isimlendirilen "bir arada işlev gerçekleştiren" belirli şablonlar sergiler. Bu prensipler insanların en etkin görme yollarını temel alırlar ve malzemeler izleyici üzerinde etki yaratacak, estetik beğeni oluşturacak şekilde biçimlendirilir. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz tasarım prensipleri uzun süreli deneylerin hem ampirik hem de sezgisel (birşeyi herhangi bir neden olmaksızın anlayabilme gücü) sonucudur. Sanat tarihi farklı zamanlar ve farklı yerlerde geçerli olmuş olan tasarım ya da biçimsel organizasyon tiplerinin bilinir hale gelmesi olarak düşünülebilir. 

Görsel elemanlar insanlık serüveninin genel psikolojik ekipmanlarınca etkilenen görsel algılama alışkanlıkları üzerine temellendirilir. Bilim ve matematik dili gibi görsel dil de insanların ayrı taraflarından çok ortak olan yönlerini hedefler. Bilgiyi diğer iletişim araçlarının hemen hepsinden daha etkili biçimde yayma kapasitesine sahiptir. Görsel dille insan kendini ifade edebilir ve deneyimlerini nesnel biçimde yayabilir. Görsel dil diğer tüm iletişim araçlarından daha çok ve daha derin olarak gerçekleri, fikirleri bir yerden bir yere taşır. Yapıtın içinde tüm görsel elemanlar genellikle var olur ve farklı manifestolar halinde yer alır, bunlar birçok biçim, renk, çizgi, ışık gölge örnekleriyle görünür. Böylece bizim sanat yapıtı dediğimiz bir organizasyon biçimi içinde görsel olgular çeşitliliği ortaya çıkar. 

Bu aşamada üç farklı terim üzerinde durulabilir. Materyal, medyum, teknik. Bu üç terim hakkında belirgin bir fikrimiz olması gerekir ki çeşitli medya ve sanatsal ifade arasındaki etkileşimi anlayabilelim. Materyal daha yalındır, sanatın fiziksel unsurlarını ifade eder; boya, taş, cam, kil, metal vb. gibi. Sanatçı istediği şekilde bunları bir araya getirir doğrudan ya da dolaylı olarak kullanır. Medyum daha karmaşık bir terimdir; içinde bir gücün yada etkinin iletimini sağlayan madde şeklinde ifade edilebilir, başka bir deyişle, materyallerin artistik forma dönüştürülmesine yarayan bir araçtır. Resim sanatında medyumun daha dar ve teknik bir anlamı vardır: pigmentin askıda kaldığı bir sıvıdır. Yani bezir yağı, kazein zamkı, yumurta sarısı, sentetik reçine gibi ... Ama bu tanım mimariye, heykele ve sinema sanatına tatbik edilemez. Tüm sanat dalları için geçerli olabilecek medyum tanımı şöyle olabilir: artistik bir amaç için belirli materyallerin belirli bir şekilde kullanılması. Örneğin, heykel bir sanattır, medyum değildir, eritilen, çekiçle inceltilen, sertleştirilen bir metal heykel için kullanılan bir medyumdur. Çoğu zaman genel kullanımda medyum ve teknik eşdeğer gözükür. Ama tekniğin daha belirgin bir tanımı vardır. Teknik bir medyumun bireysel veya özel kullanım şeklidir. Örneğin, birçok sanatçı suluboya medyumunu çalışmalarında kullanır ama John Marin medyum kullanımında kişisel bir teknik geliştirmiştir. 

Sanatçıların kişisel teknikleri yarattıkları eserlerde kendini gösterir. Bu sergide söz konusu olan suluboya medyumu ile ne yapıldığının ve onun aracılığı ile ne ifade edildiğinin gösterilmesidir. Her medyum kendisine has özellikler ve kısıtlar içerir, bazı sanatçılar bu sınırlamalar çerçevesinde duyarlılıklarıyla mükemmel sonuçlara ulaşır, o medyumun kullanım alanını genişletir. Suluboya çabuk düşünmeyi ve çalışmayı zorunlu kılar çoğu zaman bir fırça darbesini yüzeydeki ilk haliyle bırakmak ya da ona başka bir şekil vermek için zaman kısıtlıdır, başlangıçta söz ettiğimiz tasarım elemanlarının organizasyonu, yani resim yapma sürecinde suluboyanın sanatçının hissettiği heyecanı en doğrudan izleyiciye aktarabilen medyum olması belki de bundan kaynaklanır diyebiliriz. 

Tijen ŞiKAR 
Sanatçı 

 

 

40. YIL

15 Ekim 1970 yılında kurularak Celal Esat Arseven, Malik Aksel, Numan Kemal Pura, Ferit Apa, Cafer Bater, Nüzhet İslimyeli, Cemal Güvenç ve Hikmet Duruer1den oluşan " Suluboya Ressamları Gurubu " Ankara1da ilk ortak sergilerini 05 Aralık 1970 tarihinde gerçekleştirmişler. Sergi kataloglarında topluluğun kuruluş amacını " Memleketimiz sanatında eksik kalan suluboya tekniğini sevdirerek yaymak ve geliştirmek, yeni yeni değerlerin yetişmesinde lüzumlu ortamı hazırlamak, sulu boya ressamlarımızın çabalarını ve ürünlerini içte ve dışta sergiler açarak tanıtmak" cümlesi ile, topluluğun kuruluş amacını özlü bir anlatım ile sanat ortamına duyurmuşlar. 

1970 senesinde, iki elin parmaklarından az sekiz sanatçının kararları ile çekirdeğin oluşumu ve ardından geçen kırk yıl; Yıl 201 O, bu gün kırk üç suluboya sanatçısı ile yolumuza devam etmenin gururunu yaşıyoruz. Uzun bir yolculuğa çıkan üstatlarımız yapıtlarıyla her an aramızda yer almaya devam edeceklerdir. Celal Esat Arseven (1875-1971), Saim Kanra (1897-1987), İhap Hulusi Görey (1898-1985), Celaleddin Uzmen (1901- 1989), Malik Aksel (1903-1987), Numan Kemal Pura (1907-1990), Kazım Arısan (1909-1984), Ferit Apa (1909-2006), Enver Demokan (1910- 1981 J, Mazhar Aykut (1911-2001), Cafer Bater (1913-1994), Nüzhet İslimyeli (1913-2005), Bedia Taran (1920-1999), Şeref Bigalı (1925- 2005), Fahrettin Tolun (1925- 201 OJ, Hikmet Duruer (1926-2004), Necla Erk (1929-201 OJ ve Ali Rıza Kırkan (1932-2008). Adı geçen usta sanatçı üyelerimizin eserlerini vererek sergilerimizi zenginleştiren yakınlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Bir ulusun geçmişi ve geleceği güzel sanatların gücü ile önem kazanıyor, tarihi ise resimlerle ölümsüzleşiyor. Bizler, sanata gönül verenler, hayallerimizi, düşlerimizi ve düşüncelerimizi tüm canlılara hayat veren Su1yu renklerle kucaklaştırarak, kağıtlara kaydetmeye çalışıyoruz. Doğanın renklerini, desenlerini kağıda yazmak; Yazmak diyorum çünkü fırçalarımızın her bir kılını adeta birer kalem gibi kuiianabiimeyi seviyoruz. Yüreğimizdeki sevgiyi, duygu ve düşlerimiz ile yoğurmaya çalışıyor, hazırladığımız bu karışımı çalışmalarımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. 

Suluboya Ressamları Gurubu1nu oluşturmuş tüm zorluklara karşın bu günlere taşıyarak bizlere emanet eden ustalarımızı düşündükçe çalışma isteğimiz kamçılanarak artıyor ve teşekkürlerimizi emanetlerine sahip çıkarak her yıl tekrarladığımız sergilerimizle dile getiriyoruz. Kurucu üyelerimizden ustamız ve Onursal Başkanımız, Cemal Güvenç bizlere her konuda destek ve yanımızda olmaya devam etmektedir. Daha nice sağlıklı bir ömür dileğimizdir. Değerli ustalarımızın Türk resim sanatına kazandırmış oldukları Suluboya Ressamları Gurubu; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk1ün "Sanatkar, cemiyette uzun ceht (aşırı çalışma) ve gayretlerden sonra alnında ışığı hisseden ilk insandır." Sözü ile bize hissettirmek istediği görev bilinciyle tüm ülkemiz genelinde etkiliklerine devam edecektir. Sanatı ile toplumu geliştirerek, beceri ve gücünü insanlık adına kullanmaktan ödün vermeyecektir. 

40. Yıl Kutlama Sergimiz, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Fahri Korutürk Sergi Salonunda gerçekleştirilecektir. Bunu takip eden günlerde İstanbul ve İzmir başta olmak üzere sergilerimiz devam edecektir. Bu sergilere eserleriyle katkıda bulunan tüm grup üyelerimize kutlama faaliyetlerimizi gerçekleştirme çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Tüm Sanat Galerileri Derneği'ne ve Yönetim kurulu Başkanı Sayın Sami Gözde'ye, Ankara1da ilk sergimiz için Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Fahri Korutürk Sergi Salonunu tahsis edilmesini ve 40. Yıl Katalogumuzun basımını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'a ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü1ne Suluboya Ressamları Gurubu olarak teşekkür ediyoruz. 

Nilgün TAN 
Suluboya Ressamları Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 

YAYINDA BULUNAN ESERLER

FERİT APA (1909 - 2006 ) "Laleler", 22x33 cm - “Peyzaj”, 30x40 cm
MAZHAR AYKUT (1911 - 2001) "Vazolu Natürmort" 1962, 31 x43 cm - "Merdivenli Peyzaj" 1961- 33x43 cm 
NÜZHET İSLİMYELİ (1913 - 2005) "İsviçre'de Dağ Otelleri"  1997 31 x24 cm - "Bahçelide Kış" 1981 32x24 cm 
ŞEREF BİGALI (1925 - 2005) "Ağaç" 2003 18x24 cm - "Viran Evler" 1993 30x21cm 
FAHRETTİN TOLUN (1925 - 2010) "Ankara" 82-02 - "Beypazarı" 2000 
HİKMET DURUER (1926 - 2004) "Örgü Ören Kadın" 1962 24x30 cm - "Uçurtmanın Keyfi" 2000 47x32 cm 
NECLA ERK (1929 - 2010) "Bekleyiş" 1990 - "Su Senfonisi" 1990 
ALİ RIZA KIRKAN (1930 - 2008) "Annem annem" 1988 25x36 cm - "Peyzaj" 2006 23x31 cm 
CEMAL GÜVENÇ (Onursal Başkan) "Erdekte Balıkçı" 1973 30x40cm - "Erdek Gün Batımı" 1973 40x30 cm 
NEVZAT AKORAL "Bekleyiş" 1982 24x33 cm - “Mandalar” 2009 40x30 cm 
MÜBECCEL SİBER "Çini Vazo, Limonlar" 2010 45X35 cm - "Osmanlı Kumkuması Narlar" 2010 45X35 cm 
HANDAN KIRAN "Bodrum" 1992 35x25 cm - “İstanbul'dan” 35x25 cm 
RUZİN GERÇİN "Peyzaj 2" 26x35 cm - “Peyzaj3” 23x26 cm 
SABRİ AKÇA "Peyzaj 2006" 27x31 cm - "Peyzaj 2006" 29x21 cm 
MERAL BİNGÖL "Galata Kulesi" 2009 20x29 cm - "Fırtına" 47x35 cm 
YURDAGÜL DÖL "Ağaçlar Arasında" - "Çiçekler" 40x40 cm 
VAHAP TAŞKINSOY "Ankara, kale içi" 2010 - "Martılar" 2009  
BADER KINAY "Peyzaj" 2010 - "Portre" 1997 
IŞIL ÖZIŞIK "Karlar içinde", 2010 - "Piyanist", 2010  
YEŞER DÖRDÜNCÜ "Natürmort" 1996 24x30 cm - "Sonbahar" 1996 42x30 cm 
KEMAL ÇELİK "Bodrum Teknesi" 2009 45x34 cm - "Oruçlu Demiröz Evi" 2003 40x30 cm 
NEŞE CANERİ "Kapı" 2009 - "Kedi" 2009 
NECLA DEMİREKLER “Peyzaj 1” 2010 33x24 cm - “Peyzaj 2” 2010 33x25 cm 
AYTEN TAŞPINAR "Bana Bak"' 2010 - "Ankara, Ata Kule" 2010 
GÜLER ERBAŞ DİNÇER "Yalılar" 2009 - "Yürüyüş" 2009 
SEVİNÇ SELES "Kelebek" 2010 - "Kelebek3" 2010 25x32 cm 
NESRİN AKBULUT "Peyzaj" 1999 35x50 cm - "Kuşlar" 2004 42x30 cm
GÜLSEREN SÖNMEZ "Galata Çevresi" 2004 - "Peyzaj" 
YILDIZ GÖNENLİ "Eşikte Dinlenme 2003" - “Kahve Keyfi” 
NECLA KÖMÜRCÜOĞLU "Baharın Kartopları" 24x31 - "Kız Kulesinde Dalgalar" 33x23 cm 
NURSEN GÜNGÖR "Kayalar-Antalya" 2010 - "MİLANO'da Sisli Bir Akşam" 2009 
GÜLAY YÜKSEL "k.ü.s.b." 2010 - "k.ü.s.b." 2009 
SEVİM GÜLLÜ "Anadolu Hisarı" 46x35 cm - "Mostar" 28x38 cm 
NEŞE GÜMÜŞCÜOĞLU "Tango" 35x50 cm - "Flemenko" 50x35 cm 
HATİCE SOYSAL "Baharda Gezi" 2010 - "Kırlarda" 2010
NURETTİN ŞAHİN "Kırmızı Çiçekler" 2009 33x47 cm - "Şişeli Natürmort" 2009 33x47 cm 
HALUK EVİTAN "Portre" - "Portre 1" 
EMEL ERTÜRK "Şile Dalgalar" 2009 - "Şile iskelesi" 2009 
ORHAN GÜREL "İstanbul Galata" - “İstanbul 2009” 
SAADET GÖZDE "Umut Işıklarında Zamana Yolculuk" 2009 70x 100 cm - "Umut Işıklarında Zamana Yolculuk III" 2009 70x 100 cm 
TURAN ENGİNOĞLU "Sek Sek" 2009 - "Peyzaj" 2010 
CEYDA ÇOKSEZEN "Soyutlama" 18x30 cm - “Baharda 2010” 50x35 cm 
MÜFİT YÜKSEL "Temizlik Zamanı" 2009 38X56 cm - "Ankara Kalesinden Görünüm" 2008 38X56 cm 
NİLGÜN TAN "Çengelköy" 2009 35x55 cm - "Sarıyer İskelesi 2009 35x55 cm 
NİLGÜN ESEN "Bahçeden" 45x25 cm - “Peyzaj” 45x25 cm
GÜLHAN MÜFTÜOĞLU "Ağaçlı Peyzaj" 25X35 cm - "Çiçekler 1996 32x24 cm
CANAN BAYRAKTAR "Majör" 2009 28x38 cm - "Düet" 2009 28x38 cm 
SÜHEYLA ZENGİN "Gözleri Mavi" 2001 21X32 cm - "Peyzaj" 2001 32X21 cm 
MÜCELLA ERSOY "Leylaklar" 2006 23x34 cm - "Gramat Pazar Yeri, Fransa" 2010 29x20 cm 
TİJEN ŞİKAR "Assos" 28x38 cm - "Bodrum" 24x32 cm 
BELGİN ŞAVLI "Boğazda Yalılar" 2009 - "Peyzaj" 2009