Semih Balcıoğlu

Özellikler

Semih Balcıoğlu
18/10/2021
18/10/2021
Semih, Balcıoğlu

SEMİH BALCIOĞLU

T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

ISBN: 975-17-1442-7 

SUNUŞ

Karikatür sanatımız, Cumhuriyet döneminde diğer plas­tik sanatlar dallarındaki gelişime paralel olarak ulusal­dan evrensele hızlı bir gelişim göstermiştir. 

Bu gelişmede Cemal Nadir Güler'den Semih Balcıoğ­lu'na ve genç kuşak sanatçılarımıza uzanan çizgide pek çok karikatüristim izin katkısı olmuştur.· Karikatür sanat­çılarımızın uluslararası yarışmalarda elde ettikleri gurur verici sonuçlar bu görüşümüzü doğrulamaktadır. 

İlk karikatüristlerimizin "çizgiyle güldürü" anlayışıyla çizdikleri karikatürlerden, günümüzün "topluma bil­diri" anlayışındaki çağdaş karikatür yaklaşımına ula­şan Türk karikatür sanatında Semih Balcıoğlu'nun özel bir yeri bulunmaktadır. 1943 yılında Akbaba dergisinde ilk karikatürü yayımlanan Balcıoğlu, bugün sanat yaşamında 50 yılı geride bırakmıştır. Hem de, yurtiçinde ve dışında 40'a yakın ödül kaza­narak ... Türkiye'de üç boyutlu karikatürü ilk kez ger­çekleştirerek ... "Topluma bildiri" anlayışının yerleş­mesinde önemli rol oynayarak ... 

Balcıoğlu, çağdaş gelişmelere açık sanat yaklaşımı ve ödün vermez sanatçı kişiliğiyle, genç kuşak sanatçıları­mıza iyi bir örnek olmuştur. Çizgileriyle ve renkleriyle ortaya koyduğu toplumsal eleştiriler, insanımızın dü­şünsel gelişmesine önemli hizmet etmiştir. 

Türk basınının önde gelen gazetelerinde ve mizah der­gilerinde yıllarca yapıtlarıyla ulusumuzu aydınlatan Bal­cıoğlu'nu yürekten kutluyor, sağlık içinde, uzun bir ömür ve sanat yaşamında nice başarılar diliyorum. 

Timurçin SAVAŞ 
Kültür Bakanı