Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Resim Sanatı

Özellikler

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Resim Sanatı
01/01/1999
07/06/2021
ARHM, Osmanlı, Cumhuriyet, Türk, Resim, Sanat, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, GüzelSanatlarGenelMüdürlüğü, KültürveTurizmBakanlığı, 700yıl

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRK RESİM SANATI 

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

Hazırlayan: Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü) 

Teknik Hazırlık: Necdet Can, Hasan Mutlu, Vural Yurdakul, Ali İhsan Gürsoy 

Saydam Çekimi: Doç. Zeki Şahin

ISBN No: 975-17-2118-0 

SUNUŞ 

1999 yılı, Türk tarihinde 624 yıl gibi uzun bir süreyi kapsayan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıl dönümüdür. Bu kuruluş yıl dönümünü tarihimizin önemli bir dönemi olarak anıyoruz. 

Anadolu toprakları; tarih boyunca birçok uygarlı­ğın ve Selçukluların, Osmanlıların yarattıkları kültü­rel eserlerle donatılmıştır. Osmanlılar, bilim ve sanata çok önem vermişler, şaheser niteliğinde birçok eser yaratmışlardır. XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa'yla bu alanda yakın ilişkiler içine giren 
Osmanlı Devleti, Batı uygarlığının bilim ve sanattaki gelişmelerine ko­şut bir bilim ve kültür ortamına girmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu ve Osmanlı'dan devraldığı kültürel mirası uluslararası boyuta taşımayı ilke edinmiştir. Bu amaçla 700. Yıl etkinlikleri içinde sanat, daima ön planda olacak; Osmanlı'nın estetik değerleri Cumhuriyet'in estetik değerleriyle bü­tünleştirilerek, tüm dünyayla paylaşılacaktır. 

Batı anlayışında Türk resim sanatının temelleri Osmanlı döneminde atılmış, ilk önemli sanatçı kuşaklar, bu dönemde yetişmiştir. Söz konusu sanatçılar, Cumhu­riyet ressamlarının da öğretmenleri olmuşlardır. Bu ser­gide; Cumhuriyet dönemi Türk ressamlarını yetiştiren 1800'lü yıllarda doğmuş öncü ressamlarımızın, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerinden bir bölümü sergilenmektedir. Eser­lerini kıvançla sergilediğimiz, varlıklarıyla gurur duy­duğumuz ressamlarımızı saygıyla anıyor ve bu tarihsel birikimimizi sanatseverlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

M. İstemihan TALAY
Kültür Bakanı 

YAYINDA BULUNAN ESERLER 

Bedri Kulları, Alman Çeşmesi, tuval üzerine yağlı boya, 84 x 110 cm. 
Ali Efendi, Manzara, tuval üzerine yağlı boya, 96.5 x 129 cm. 
Hüseyin Zekai Paşa, Mescit, tuval üzerine yağlı boya, 77 x 100 cm. 
Hüseyin Zekai Paşa, Mescit,  tuval üzerine yağlı boya, 78 x 100 cm. 
Üsküdarlı Osman, Sümbül Efendi Dergahı, tuval üzerine yağlı boya, 73 x 92 cm.
Ahmet Ziya Akbulut, Mimar Sinan'ın Türbesi, tuval üzerine yağlı boya, 38 x 54 cm. 
Osman Hamdi Bey, Portre, tuval üzerine yağlı boya, 61 x 50 cm. 
Osman Hamdi Bey, Silah Taciri, tuval üzerine yağlı boya, 185 x 140 cm. 
Şeker Ahmet Ali Paşa, Manzara, tuval üzerine yağlı boya, 140 x 175 cm. 
Şeker Ahmet Ali Paşa, Natürmort, tuval üzerine yağlı boya, 89 x 130 cm. 
Süleyman Seyyit, Portakallı Natürmort, tuval üzerine yağlı boya, 32.5 x 40.5 cm. 
Süleyman Seyyit, Manzara, tuval üzerine yağlı boya, 75.5 x 35.5 cm. 
Abdülmecit Efendi,  Haremde Goethe, tuval üzerine yağlı boya, 84 x 110 cm. 
Abdülmecit Efendi, Şehzade Portresi, tuval üzerine yağlı boya, 110 x 72.5 cm.
Halil Paşa, peyzaj, tuval üzerine yağlı boya, 62,5 x 97 cm. 
Halil Paşa, boğaz, tuval üzerine yağlı boya, 65 x 83 cm. 
Halil Paşa, Develi Peyzaj, tuval üzerine yağlı boya, 60 x 40 cm. 
Diyarbakırlı Tahsin, Deniz, sulu boya, 40 x 81 cm. 
Hasan Tahsin, Bostancı Vapur İskelesi, tuval üzerine yağlı boya, 61 x 80 cm. 
Şevket Dağ, Kapalı Çarşı, tuval üzerine yağlı boya, 101 x 74 cm. 
Şevket Dağ, Sokakta Satıcı, tuval üzerine yağlı boya, 91 x 66 cm. 
Şevket Dağ, Ayasofya, tuval üzerine yağlı boya, 85 x 105 cm. 
Şevket Dağ, Valide Han, tuval üzerine yağlı boya, 81 x 60 cm. 
Hoca Ali Rıza, Manzara, tuval üzerine yağlı boya, 92,5 x 130 cm. 
Darüşşafakalı Hüseyin, Yıldız Sarayı Bahçesinden, tuval üzerine yağlı boya, 73 x 92 cm. 
Bahriyeli İsmail Hakkı, Denizde Fırtına, tuval üzerine yağlı boya, 74,5 x 119,5 cm. 
Ömer Adil, Düşünen Kadın, tuval üzerine yağlı boya, 81 x 116 cm. 
Hüseyin Avni Lifij, Karagün, tuval üzerine yağlı boya, 93 x 118 cm. 
Hüseyin Avni Lifij, Çeşmeli Manzara, tuval üzerine yağlı boya, 30 x 40 cm. 
Hüseyin Avni Lifij, Atölye, duralit üzerine yağlı boya, 56,5 x 40 cm. 
M. Sami Yetik, Natürmort, duralit üzerine yağlı boya, 100 x 67,5 cm. 
M. Sami Yetik, Topçular, duralit üzerine yağlı boya, 71 x 100 cm. 
M. Sami Yetik, Cephane Taşıyan Köylüler, tuval üzerine yağlı boya, 91 x 131 cm. 
Mehmet Ali Laga, Bursa'dan Uludağ, duralit üzerine yağlı boya, 51 x 71,5 cm. 
M. Sami Yetik, Kağnı Arabası, duralit üzerine yağlı boya, 69 x 100 cm. 
Mehmet Ali Laga, Kayıklar, duralit üzerine yağlı boya, 46 x 57 cm. 
Mehmet Ali Laga, İstanbul'da Kış, duralit üzerine yağlı boya, 43,5 x 58,5 cm. 
M. Ruhi Arel, Atatürk'e İstikbal, tuval üzerine yağlı boya, 95 x 118 cm. 
A. Hikmet Onat, Manzara, tuval üzerine yağlı boya, 67 x 84,5 cm. 
A. Hikmet Onat, Kurbağalıdere, tuval üzerine yağlı boya, 66,5 x 84 cm. 
A. Hikmet Onat, Manzara, tuval üzerine yağlı boya, 71 x 81 cm. 
A. Hikmet Onat, Sahil, tuval üzerine yağlı boya, 97 x 113 cm. 
İbrahim Çallı, Peyzaj, duralit üzerine yağlı boya, 50,5 x 64,5 cm. 
İbrahim Çallı, Moda Deniz Hamamı, duralit üzerine yağlı boya, 77 x 73,5 cm. 
İbrahim Çallı, Zeybekler Kurtuluş Savaşında, tuval üzerine yağlı boya, 154 x 186 cm. 
İbrahim Çallı, Nü, tuval üzerine yağlı boya, 100 x 146 cm. 
İbrahim Çallı, Manolyalar, tuval üzerine yağlı boya, 63,5 x 53,5 cm. 
Namık İsmail Sebük, Mehtapta Cami, tuval üzerine yağlı boya, 100 x 84,5 cm. 
Namık İsmail Sebük, Manolyalar, tuval üzerine yağlı boya, 69 x 49 cm. 
Namık İsmail Sebük, Son Mermi, tuval üzerine yağlı boya, 144 x 205 cm. 
Namık İsmail Sebük, Vatan Emredince, tuval üzerine yağlı boya, 105,5 x 138 cm. 
Nazmi Ziya Güran, Manzara, Kağıt Üzerine yağlı boya, 49 x 63 cm. 
Nazmi Ziya Güran, Tophane Nusretiye Camii, tuval üzerine yağlı boya, 60 x 73 cm. 
Nazmi Ziya Güran, Peyzaj, duralit üzerine yağlı boya, 56 x 76 cm. 
Ali Cemal Benim, Vatan Savunması, tuval üzerine yağlı boya, 74.5 x 110 cm. 
Feyhaman Duran, Manolyalar, duralit üzerine yağlı boya, 85 x 60 cm. 
Feyhaman Duran, İsmail Hakkı Altunbezer'in portresi, duralit üzerine yağlı boya, 116 x 89 cm. 
Feyhaman Duran, Meyveler, tuval üzerine yağlı boya, 68 x 76 cm. 
Feyhaman Duran, Portre (Ressam Hoca Ali Rıza), tuval üzerine yağlı boya, 79 x 67 cm. 
Feyhaman Duran, İbnülemin M. Kemal İnal'ın Portresi, Portre, duralit üzerine yağlı boya, 48 x 40,5 cm. 
Mihri Müşfik, Natürmort, karton üzerine pastel, 53 x 71 cm. 
Müfide Kadri, Mesirede Ud Çalan Kadınlar, tuval üzerine yağlı boya, 38 x 55 cm. 
Ali Rıza Beyazıt, Manzara, duralit üzerine yağlı boya, 20,4 x 20,4 cm. 
Hayri Çizel, Rumeli Hisarı'ndan Bakış, tuval üzerine yağlı boya, 46 x 61 cm. 
Hasan Vecih Bereketoğlu, Kurbağalıdere, duralit üzerine yağlı boya, 65 x 54 cm. 
Hasan Vecih Bereketoğlu, Çiftlikte İnekler, tuval üzerine yağlı boya, 93,5 x 134 cm. 
Hasan Vecih Bereketoğlu, İskele, tuval üzerine yağlı boya, 59,2 x 92 cm. 
İhsan Cemal Karaburçak, Oturan kız, duralit üzerine yağlı boya, 100 x 60.2 cm. 
İhsan Cemal Karaburçak, Bir Ankara Sokağında Gece, tuval üzerine yağlı boya, 64 x 100 cm. 
İhsan Cemal Karaburçak, Manzara, duralit üzerine yağlı boya, 49.7 x 68 cm. 
Elif Naci, Güllü Natürmort, tuval üzerine yağlı boya, 40 x 35 cm. 
Eşref Üren, Karadenizli Analar, duralit üzerine yağlı boya, 124 x 100 cm. 
Eşref Üren, Bitki Bahçesi (Paris Lüksemburg Bahçesi), duralit üzerine yağlı boya, 115 x 125 cm. 
Eşref Üren, Su İşleri Kampı, duralit üzerine yağlı boya, 115 x 128 cm. 
Cemal Tollu, Kurban, tuval üzerine yağlı boya, 163 x 130 cm. 
Cemal Tollu, Portre (Eşref Üren), duralit üzerine yağlı boya, 70 x 52 cm. 
Cemal Tollu, Atlar, tuval üzerine yağlı boya, 134 x 195 cm.