Devlet Resim ve Heykel Sergileri 1939-2010, 1. Cilt

Özellikler

Devlet Resim ve Heykel Sergileri 1939-2010, 1. Cilt
01.01.2010
11.01.2021
Devlet, Resim, Heykel, Yarışma, Sergi, Ankara, Müze, 1939, 2010, 70, yıl, anı

1. Cilt 

Yayın: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Ankara - 2010