Koleksiyona Dair

Müze binası, 1976 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’ndan dört değerli tablo -Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri”, V. Vereshchagin’in “Timur’un Mezarı Başında”, Zonaro’nun “Genç Kız Portresi”, Emel Cimcoz (Korutürk)’un “Türk Çocuğunun Atatürk’e Şükranı”- ile teslim alınmış; bu eserler müze koleksiyonunun ilk parçaları olarak kayda geçmiştir.

Koleksiyon, görsel sanatlar alanında 19. yüzyılın sonundan günümüze kadar Türkiye’de değişen sanat anlayışlarına ve belli başlı tarihsel süreçlere tanıklık etme olanağı sağlar.

Resim, heykel, seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatı ve fotoğraftan oluşan, Türkiye'nin görsel sanatlar anlamında yüzyılı aşan tarihinin en önemli arşivlerinden biri olan koleksiyon; Devlet Resim ve Heykel Sergileri'nde ödül alan çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşlarından devir, satın alma ve bağışlarla envantere kazandırılan eserlerden oluşturulmuştur.

Hat levha eserin merkezinde dikdörtgen formlu bitkisel motiflerle...

Eserin merkezinde dikey olarak yerleştirilmiş dikdörtgen büyük bir bölüm...

Hattın yazıldığı kağıt bir şerit gibi yatay olarak uzanmaktadır. Kağıt...

Eserin üst bölümünde sarı yaldız renkli bir tuğra ve tuğranın yanlarında...

Eserde stilize edilmiş bir soy ağacı bulunmaktadır. Ağacın gövdesi,...

Pano şeklinde düzenlenmiş eserde ahşap üzerine sedef ve ahşap kakma tekniği...

Hat eser, siyah zemin üzerine krem rengi kullanılarak oluşturulmuştur....

Hat eserin yüzeyinde altı satır Arapça yazıdan oluşan siyah renkli bir pano...

Hat baskı eserin merkezinde kuş şeklinde istifli Arapça yazı görülmektedir....

Hat eserin merkezinde altın yaldızlı çerçeve içinde, yatay olarak...

Hat eserin merkezinde, kendi içinde karelere ayrılmış, sarı yaldız varaklı...

Hattat Mehmet Rahmi Efendi'ye ait olduğu bilinen tuğra şeklindeki istifli...

Hat eserin siyah zemin üzerine sarı yaldız renk ile oluşturulmuş, kare...

Hat eserde; kare formda bir levha içinde daire şeklinde bir rozet yer...

Hat eser sarı yaldız çerçeve içine alınmış altalta iki satırdan...

Hat eser sağ ve sol olmak üzere kenarları sarı yaldız renkli dikdörtgen iki...

Çerçevesiz olan siyah-beyaz fotoğrafın merkezinde Atatürk portresi yer...

Çerçevesiz olan siyah-beyaz fotoğrafın merkezinde koyu renkli bir fes...

Çerçevesiz olan siyah-beyaz fotoğrafın merkezinde bir erkek portresi yer...