Zafer Takı

Eserin merkezinde anıtsal bir yapının olduğu meydan yer almaktadır. Ön plandan merkeze doğru uzanan boş alanda kadın ve erkek figürleri fesli cübbeli resmedilmiştir. Anıtsal yapı yatay olarak uzanmaktadır. Yapının köşelerinde yer alan geometrik formlu kulelerin üzeri kubbe şeklindedir. Kulelerin orta kenarlarında sivri kemerli, mavi renkli çinilerin bulunduğu, bitkisel motiflerin yer aldığı panonun üst kenarlarında iki adet rozet süsleme yer alır. Kulenin yan kenarlarında Osmanlı dönemine ait bitkisel motiflere benzer yeşil bezeme bulunur. Kubbe üzerinde aleme benzer uzun biçim, kubbe kasnağında palme biçimli bitkisel bezemeler vardır. Kulenin sol kenarında payandaya benzer bir bölüm yer alır. Kulelerden yapının merkezine kadar uzanan sivri kemerli sütun sıraları, kemerlerin arasında mavi renkli kare formlu çinilerin üzerinde kabara diye tabir edilen bezemeler, kemer alınlıklarının üzerinde oyma tekniğinde, geometrik biçimde resmedilmiş benzeri mimari elemanlar bulunur. Bu mimari elemanların üzerinde ikişer adet dikdörtgen formlu, küçük kaideye benzer formlarla yapının merkezinde sivri kemerli anıtsal taç kapı vardır. Kemer üzerinde mavi çini panolar, kitabeye benzer Arapça yazı, kemerli kapının her iki yanında üçgen formlu başlığın üzerinde küçük balkon, sivri kemer sütunlu birer açıklık bulunur. Bölümün üst orta kısmında başka bölüm yer alır. Bu bölümün tepesinde süvari heykeli ve at şaha kalkmış vaziyettedir. Atın arkasında bir tekerlek bulunmaktadır. Sütunlu yapının her iki yanında ayakta, oturmuş şekilde resmedilmiş heykellerin bazısında tüfeğe benzer nesne vardır. Anıtsal yapının her iki kenarında ağaçlar, sol kenardaki ağaçlar arasında yüksek kaideye oturmuş heykel silueti görülmektedir. Gökyüzü açık mavi tonlardadır. Sanatçının imzası sağ alt köşede Osmanlıca olarak yer alır. Ayrıca sol köşede kufi yazı dikkat çekmektedir. 

 

Eser Özellikleri

Resim
Sanatçısı (Ressam) Bilinmiyor
Sulu Boya
Kağıt Üzerine Sulu Boya
43,5 X 77 cm
R-1846
Zafer, Takı, ARHM, KTB, GSGM
Ankara RHM - Yeni Resim Deposu - A3G1B

Eserin Fotoğrafları