Hat

Hat eserde; siyah zemin üzerine sarı yaldız renkli çerçeve ve içerisinde iki satır halinde Arapça yazı yer almaktadır. Enine dikdörtgen yatay formdaki  bu levha üzerinde Divan Şiirinden bir beyit "-Stelh etme, va'zı bilinmekle kimsenin ıyş'ın -Nevval-i sofrayı Bezm-i Cihandan lezzet istersen"   yazmaktadır. Talik hat ile yazılı her bir satır arası çift çizgi ile bölünmüş, köşeler köşebent tezhip ile süslü, sade bir hat levhasıdır. Ketebede (imza) "Bunu yazan Mehmet Recai Allah ona Mağfiret etsin" yazmaktadır. 

Çerçeve Tanımı: Kahverengi ahşap çerçeveli ve cam muhafazalıdır. 

 

Eser Özellikleri

Hat
Mehmet Recai Efendi (1804 - 1874)
Müzeye Geliş Tarihi: 1997
Hat
Hat
Çerçeveli: 51 X 95 cm
Çerçeve İçi: 36 X 80 cm
TS-0051
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Mehmet, Recai, Efendi, Hat, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, Türk, Süsleme, Sanatları, ARHM, KTB, GSGM

Eserin Fotoğrafları