H-0177

4 köşeli sac’ın yukarı doğru daralarak uç kısmına doğru köşelerden çıkan demir çubuklarla bütün olan soyut çalışmadır. Demir çubukların çıkış bölgesinde içbükey oyuk vardır. Dört çubuğun yukarıda birleştiği noktada soyut olan başka bir alüminyum form başka bir demir çubukla birleştirilmiştir. Eser kahve ve gri renktedir. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Metal, Alüminyum
Metal-Alüminyum
Kaidesiz: 153 X 29 X 18 cm
H-0177
Heykel, Metal, Alüminyum, ARHM, KTB, GSGM
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları