H-0155

Dikdörtgen metal kaide üzerine ,mermerden yapılmış soyut çalışmadır. Eser yanlara doğru geniş olup, orta kısımda boşluk vardır. Bir kenarı diğer kenarına göre daha uzundur. Önden bakıldığında üçgen dilim şeklinde bir kesit vardır. Eser beyaz ve gri renktedir. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Mermer Yontu
Mermer Yontu
Kaidesiz: 23 X 42 X 15 cm
H-0155
Heykel, Mermer, Yontu, GSGM, ARHM, KTB
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları