Düşünen Adam

Kamil Sonat, Hadi Bara, Nusret Suman, Yavuz Göney, Hüseyin Anka, Ratıp Aşir, Kenan Yontuç, Turgut Pura, Hakkı Atamulu ve Burhanettin Durupınar ile birlikte 1948 yılında Türk Heykeltıraşlar Cemiyeti’nin kurucu üyelerindendir. 

Kamil Sonat’ın Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan Düşünen Adam isimli heykelinde hafif öne doğru eğilmiş, oturur pozisyonda yaşlı bir adam tasvir edilmiştir. 

Düşünür vaziyetteki figürün sağ bacağı bükülmüş, sol bacağı dik, sağ eli yanında oturduğu yere dayanmış sol kolu ise dizinin üstünde ve çenesini koluna dayamıştır. Figürün el ve ayakları bedene göre daha büyüktür. Gerçekçi figürün düşünceli, sıkıntılı hali yüzünden okunmaktadır. 

Eser kahve renkli ve oturmuş yaşlı adam figürüdür. Düşünür vaziyette sağ bacağının üzerine oturmuş, sol kol dizinde çenesini dizine dayamış, sağ el ise kaidenin üzerinde durmaktadır. Hafif öne doğru eğilmiştir. Ayakları ve kolları (elleri) detaylı işlenmiş, yüz detaylarına girilmiş ve aşağıya bakmaktadır. Kıyafet hissi verilmiştir.

 

Eser Özellikleri

Heykel
Kamil Sonat (1914 - 1947)
Alçı Döküm
Alçı Döküm
Kaidesiz: 32 X 26 X 28 cm
H-0047
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Kamil, Sonat, KamilSonat, Düşünen, Adam, DüşünenAdam, AnkaraResimHeykelMüzesi, Ankara, Resim, Heykel, Müze, ARHM, GSGM, KTB, GüzelSanatlarGenelMüdürlüğü
Ankara RHM - Ali Çelebi Salonu

Eserin Fotoğrafları