Güreşenler

Eser beyaz renkli olup, iki erkek figürden oluşan çalışmadır. Kaide ile eser bütündür. Güreşen iki erkeğin tasviridir. Anatomiler belirtilmiş olup, figürlerde sadece şort ve ayakkabı vardır. Figürlerden biri sağa, diğeri sola bakmaktadır. Yüzler işlenmiştir. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Kamil Sonat (1914 - 1947)
Alçı Döküm
Alçı Döküm
Kaidesiz: 31 X 20 X 27 cm
H-0045
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
KamilSonat, Kamil, Sonat, Güreşenler, AnkaraResimHeykelMüzesi, Ankara, Resim, Heykel, Müze, GüzelSanatlarGenelMüdürlüğü, GSGM, ARHM, KTB
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları