Sanatçılarımıza Dair

Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte, görsel sanatlar alanında üretim gerçekleştiren sanatçılar arasından; eserleri bağış, devir, yarışma, satın alma vb. yollarla Ankara Resim ve Heykel Müzesi envanterine kazandırılan sanatçılarımıza (isme göre alfabetik sırayla) ilişkin bilgiler yer almaktadır.