Semih İrteş (1952 - ...)

Biyografi

Bir aile sanatı olan kalemkârlık, Baba Sabri İrteş'in 1938 yılında Topkapı Sarayı Kubbealtı'ndaki çalışmaları ile başlamıştır. Sabri usta 1995 yılına kadar yurtiçinde çeşitli mekânlarda yeni uygulamalar ve restorasyonlar yapmıştır. M. Semih, Hayrettin ve Adnan İrteş kardeşler babalarının yanında daha çok Topkapı Sarayı'nda çıraklıklarını tamamlamış, 1979 yılında Nakkaş adı altında kurumsallaşmışlardır. Nakkaş, İstanbul, Anadolu ve yurt dışında yapılan cami tezyinatları yanı sıra restorasyon faaliyetleri ve sivil mimari dekorasyonu alanında da sanatsal faaliyetler göstermiştir.
1991 yılında M. Semih İrteş ve Mamure Öz'ün kurdukları Sema Nakışhânesi başta tezhip olmak üzere süsleme sanatlarına yaptığı katkının yanı sıra eğitim faaliyetleri ile birçok talebe yetiştirmiş, açtığı yurtiçi ve yurt dışı sergilerle bu sanatların tanınmasında büyük rol oynamıştır.
2008 yılında Nakkaş ve Sema Nakkaşhânesi sanatsal faaliyetlerini Ulu Mimar Sinan'ın Valide-i Atik Külliyesi Tekke Binası'nda Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi adı altında birleştirerek mimârî ve kitap süsleme sanatlarını tek bir çatı altında buluşturmayı başarmıştır. Günümüzde Osmanlı nakkaşhâne geleneğinin küçük bir modeli olan bu merkezde profesyonel uygulamaların yanı sıra mimari tezyinatın her alanında proje ve tasarım yapılmaktadır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

TS-0093-Kalem İşi (Takkeci İbrahimağa Camii) 

Kaynakça

http://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/134-semih-irtes (Erişim tarihi: 18.02.2021)