Mustafa Esat Düzgünman (1920 - 1990)

Biyografi

Bu dünyadaki yolculuğuna bundan 89 yıl önce İstanbul'un san'atla ve kültürle harmanlanmış semti Üsküdar'ın Sultantepesi'nde 9 Şubat 1920'de başlamıştı. Bu kayda değer yolculukta, 20. yüzyılda adeta tükenmeye yüz tutan İslâm san'atı ve estetiğinin mümtâz temsilcisi Mustafa Es'ad Düzgünman yol alıyordu. İmam Hatiplik ve attârlık yapan Sâim Efendi ve Şükriye Hanım'ın ikinci Çocuğu olan Mustafa Es'ad Düzgünman, ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında attârlık yapmaya başlar. Üsküdar'daki küçük, mütevâzı attâr dükkânının içinde kendi büyük san'at âlemini şekillendirmeye ve kendi kendine ciltçilikle meşgul olmaya başlamış, bu üstün gayreti ve san'at zevki kendisini hocası Necmeddin Okyay'ın himâyesiyle Güzel San'atlar Akademisi'ne taşımıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

TS-0011-Çiçekli Ebru, 

TS-0058-Ebru, 

TS-0059-Serpme Battal Ebru, 

TS-0060-Taraklı Ebru, 

TS-0061-Battal Ebru, 

TS-0062-Çiçekli Ebru, 

TS-0064-Hatip Ebru,  

TS-0066-Battal Ebru, 

TS-0068-Şal Ebru, 

TS-0069-Serpme Battal Ebru, 

TS-0070-Serpme Battal Ebru, 

TS-0071-Serpme Battal Ebru, 

TS-0072-Serpme Battal Ebru, 

TS-0073-Serpme Battal Ebru, 

TS-0074-Battal Ebru, 

TS-0075-Serpme Gel Git Ebru, 

TS-0076-Murakka Çiçekli Ebru, 

TS-0077-Çiçekli Ebru, 

TS-0084-Ebru, 

TS-0119-Çiçekli Ebru 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

Sr-86, Serpme Battal Ebru, 

Sr-87, Çiçekli Ebru 

Kaynakça