Teoman Südor (? - ?)

Biyografi

1968 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Atölyesi’nden mezun olan Teoman Südor, eğitimini 1971-1974 yıllarında İtalya’da Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı. Bedri Rahmi Atölyesi’nde dünyaya bakışını, İtalyan kültürü içinde geçirdiği yıllarda da özellikle Rönesans sanatını özümseyerek ustalığını kazandı. Biçim ve ikonografik bakımdan sanatında değişim 1980’lerde açığa çıktı. Değişim bir geçmişten kopuş değil, geçmişin sürekliliği içinde yeni bir biçeme yol almaktı. 1980 sonrası biçeminde, Anadolu kültürünün söylence ve dinlerinde yaradılış efsanelerinin izlerinden hareket edip kurguladığı mekân içinde, doğa nesneleri ve yaşamdan topladığı imgelerle kendi söylencesini yaratarak, somutu soyuta çeviriyor; ardından soyutu somutlaştırıyor. Yaradılışın gizine iniyor ve yeryüzünün oluşum anında dolaşıyor. Uzamda imgeler devingenlikle dinginliğin dengeli birlikteliğinde varlık kazanıyor. Yağlıboyalarında renk ve ışık, özgün baskılarda ise çizgi ana değerdir. Kimi özgün baskılarda kendi ürettiği teknikle renk çizgiye eşlik eder. 
Südor, 1978 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Bölümü’nde resim, temel sanat eğitimi, plastik sanatlar, özgün baskı, biçim ve çizgi derslerini vermek üzere eğitime katıldı ve öğretim görevini 2006’da emekli oluncaya değin sürdürdü. Birçok ödül sahibi olan sanatçının resimleri yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde bulunmaktadır. Halen çalışmalarını kendi atölyesinde sürdüren sanatçı ayrıca İtalya’nın tanınmış ressamlarından Giancolo Caneva’yla Udine kentinde bir gravür atölyesini paylaşmaktadır. Teoman Südor İtalya Çağdaş Sanat Kataloğu’na girmiş sanatçımızdır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

B-0075-Köpekli Kadın 1958 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

R-0371, İsimsiz 

Kaynakça