İlhan Koman (1921 - 1986)

Biyografi

İlhan Koman'ın soyut heykellerinin temeli İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde atılır. Koman'ın öğrencilik yıllarında ,R. Belling Akademi'de Heykel Bölümü Başkanı' dır. Belling, Novembergruppe (Kasım Grubu) üyesidir. Soyut heykel anlayışını, Bauhaus yaklaşımıyla pekiştirir. Mühendis ve mimarlık ile heykel bileşkesini benimser.1920'li yıllardan başlayarak, soyut-hacimsel formlara yönelerek ,modern-kübist hareketin içinde yer alır. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki atölyesinde öğrencilerine, model çevresinde gözlem ve modelaja öncelik veren akademik öğretim sistemini uygular ve bütün ile parça ilişkilerini önemsemelerini, heykel tasarımlarını farklı sanat türleri ile birleştirerek uygulamalarını önerir. Bu öneriler, İlhan Koman'ın sanat anlayışına ışık tutar. Özellikle de Belling' den çağdaş heykellerde malzeme yeniliklerini, beton ve metalin kullanımını öğrenir. Sanat anlayışını belirleme aşamasında hocaları olan Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu' ndan da yararlanır. Bu bağlamda, Komani Akademi' nin son yıllarında soyut sanat ile ilgilenmeye başlar. Bu anlayışını Paris yıllarında geliştirir. Heykel bölümünün öğrencileri arasında, başarılarıyla hocaları tarafından izlenen ve takdir gören çalışmalar yapar. Diploma çalışmasını değerlendiren Zühtü Müridoğlu, Koman'ın Akademi' de, Heykel atölyelerinde geçirdiği öğrenimini şu satırlarla açıklar: ''Resim ve dekoratif sanatlar bölümünün haftada iki, üç saat yaptığı heykel derslerine o yıllarda nedense modelaj dersi deniyordu. Modelaj, çamuru yoğurmak falan...Ben orada İlhan'ı tanıdım. Onun asıl hocası Hadi'ydi...Kendine özgü bir tavrı vardı. Ama bu tam bir tavır sayılmaz o sıra için. Çünkü öğrenci belirli şeyler yapar ama yaratmadan çok öğrenme aşamasındadır.'' 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0104- 

H-0198-İkili Figür 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Başyapıtlar, Cilt II, 2020, Kıymet Giray, s/655-656