Can Küçüktepepınar (1966 - ...)

Biyografi

1966 Adana’da doğdu

1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünde okudu.

1989 Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümünü başarı ile bitirdi.

1987-88 Prof. Ferit Özşen'in yanında Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) rölyeflerinin uygulama çalışmalarını yaptı.

1991 Ankara “Galeri Zon” sanat galerisinde ilk kişisel sergisini gerçekleştirdi (Galeri Yöneticisi/Küratörü Döne Otyam).

1991-1992 Sanart 91, 92 Derneği’nin çalışmalarına katkıda bulundu.

1991-92 Cumhuriyet gazetesine sanat üzerine yazılar yazdı.

1994 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümüne Arş. Gör. atandı.

1995 Mersin Üniversitesi Heykel bölümü Öğretim Görevlisi oldu.

1996 Sanatta Yüksek Lisans Programına başladı.

1997 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nevhiz Tanyeli tarafından Heykel Bölüm Başkanlığı’na atandı.

1998 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kavram Olarak Şiddetin Heykel Plastiğine Aktarımı” konulu yüksek lisans tezini tamamladı.

1998-99 Heykelde Sanatta Yeterlik Çalışmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümüne/Sosyal Bilimler Enstitüsüne atandı.

2005  “Yaratım Sürecinde Dışsallıktan İçselliğe” Sanatta Yeterlik Tezini bitirdi.(Danışman Prof. Remzi Savaş)

2006-2013 Uluslararası 17 (Onyedi) Heykel Sempozyumlarına katıldı ve proje hazırladı.

2007 Mersin Üniversitesi Heykel Bölümü' ne Öğretim Üyesi (Yrd. Doç.) olarak atandı.

2012-2013 Dünya ve Avrupa Birliği Uzmanı olarak Bakü/Azerbaycan'da Eğitim Sistemleri reform çalışmalarında “International Consultant” olarak görev yaptı.

2000-2016 Uluslararası 12 (On İki) Taş Heykel Sempozyumunun gerçekleştirilmesinde Yönetici/Yürütücü olarak görev almıştır.

2018 Üniversitelerarası Kurul Tarafından (ÜAK) gerçekleştirilen değerlendirmeler ve sınavlar sonucu başarılı bulunarak hak kazandığı doçentlik belgesi verildi.

2020 Mersin Üniversitesi Heykel Bölümüne Doçent olarak atandı.

Diğer yandan sanatsal çalışmaları boyunca 9 (dokuz) kişisel sergilemesi bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel ve karma sanatsal etkinlikte bulundu. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı birçok kamu ve özel koleksiyonlarda, müzelerde çalışmaları bulunmaktadır. Heykel bölümü taş atölyelerinin sorumlusu ve oluşturucusu olarak halen çalışmalarını lisans ve yüksek lisans dersleri vererek Mersin Üniversitesi’nde Doçent Öğretim Üyesi olarak sürdürmektedir.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0014-Serbest, 

H-0020- İsimsiz