Bünyamin Özgültekin (1951 - ...)

Biyografi

Pekiyi derece ile bitirdiği ilköğretimden sonra 1966 yılında parasız yatılı İlköğretmen Okulları sınavlarını kazandı.1969 yılında  Perşembe  İlköğretmen  Okulunu  okul  birincisi olarak  pekiyi  derece  ile  bitirdi.  Okul  içi  ve  Liselerarası  resim yarışmalarında üç defa birincilik ödülü aldı. 1969 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü Yetenek Seçme Sınavlarını birincilikle kazandı. 1972 yılında G.E.E.’nü Bölüm Birincisi  olarak  bitirdi. Öğrencilik döneminde yapıtları 32.ve  33. Devlet  Resim  ve  Heykel Sergilerine kabul edildi ve Kültür Bakanlığı Koleksiyonuna satın alındı. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Konseyi Eğitim Komisyonu Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sanat Tasarım Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul uluslararası İlişkiler Komisyonu ve YÖK Eğitim Komisyonu, Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Çalışma Gurubu üyesidir. Çok iyi derecede Almanca bilmektedir. ¹ 

1972'de A.G.E.E. Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu.1978'de Kassel Güzel Sanatlar Akademisi'ni ve 1981'de Brauenschweig Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi.1985'te M.S.Ü. G.S.F' nde Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamladı. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0206-Paralel Proses, 

B-0037-Milyondan Biri, 

B-0200-Ankara Kalesi'nden, 

B-0210-Kompozisyon 

Kaynakça

¹ https://doczz.biz.tr/doc/39090/b%C3%BCnyamin-%C3%B6zg%C3%BClteki%CC%87n---beykent-%C3%Bcniversitesi (Erişim tarihi: 08.02.2021) 

² Yetmiş Beşinci Yıl'a Armağan/Türk Plastik Sanatları. s/340