Utku Varlık (1942 - ...)

Biyografi

Sanatsal eğitimine 1961 - 1966 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabri Berkel atölyelerinde başlayan Utku Varlık daha sonra oyma baskı (gravür) ve taş baskı (litografi) atölyelerinde devam etmiştir. 1970 yılında Paris´e gitmiş, 1971 - 1974 yılları arasında Güzel Sanatlar Ulusal Yüksekokulu´nda George Dayez ile, 1973 - 1975 yılları arasında da Cachan Atölyesi´nde taşbaskı çalışmıştır. Sanat çalışmalarına halen Paris´te devam etmektedir. 

İlk önceleri dışavurumcu anlatımla figürlerini biçimlendiren Utku Varlık, 1960 ve 1970´lerde dönemin politik yaşamından etkilenerek yaptığı resimlerinde de bu anlatım biçimini kullanmıştır. Sanatçı özellikle 1975´ten sonra dışavurumcu anlatımdan uzaklaşmış ve düşsel bir anlatım biçimine yönelmiştir. Sanatçı için figür, sürekli ve asal olan doğanın yaşayan öğelerinden biridir ve yansımasını doğada bulur. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1886- La Poivine-1978, 

R-2775- YILGIN GEZİ, 

R-2803- DİNGİNLİĞİN FETHİ, 

Kaynakça

Yurtiçindeki Diğer Eserleri

 

İstanbul ve Ankara Güzel Sanatlar Galerisi 
İş Bankası 
Merkez Bankası, Ankara 
Yahşi Baraz 
Dekoreks Özel Koleksiyonu 
Bülent İsmen Koleksiyonu 
İstanbul Modern Müzesi 
Aziz Karadeniz Koleksiyonu 

http://www.utkuvarlik.com/pPages/pArtist.aspx?paID=224§ion=120&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=0&exhID=0 (Erişim tarihi: 30.3.2021)  

 

Yurtdışındaki Diğer Eserleri

 

Ben and Abey Gray Foundation 
MME Alix De Rothschild 
Ville De Paris 
Bibliotheque Nationale De Paris  
Musee De La Resistance Et De La Deportation A Lyon 

http://www.utkuvarlik.com/pPages/pArtist.aspx?paID=224§ion=120&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=0&exhID=0 (Erişim tarihi: 30.3.2021)