Uğur Mine Tamay (1958 - ...)

Biyografi

1976 /1977 yılında İ.D.G.S Akademisi Yüksek Resim/İç Mimari / Heykel bölümlerini kazandı .Yüksek Resim Bölümünü tercih ederek Prof. A .Çoker Atölyesinden 1976 -1983 yılında ve Prof. Z. Ormancı Sanatsal Resim halı atölyelerinden iyi derece ile mezun oldu. 36 yıldır sanatçılık görevini Ulusal ve Uluslararası alanlarda sürdürmektedir. Aynı zamanda 5 yıl İstanbul CTC Eğitim Danışmanlık şirketinde Sanat Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2000 yılından buyana  TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivine kayıtlıdır.

36 yıllık sanat yaşantısında 46 kişisel sergi açtı. Yurtiçi  ve  yurtdışında çok sayıda grup sergilerine ,Uluslararası Sanat Bienallerine ve Uluslararası Sanat fuarlarına ,Uluslararası çalıştaylara katılarak Çağdaş sanatçı olarak Ülkemizi temsil etti.  Sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Resim ve çağdaş resim halı Sanatı dalında Ulusal ve Uluslararası 6 ödülü bulunmaktadır .Turkish painting üç dilde  , Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi ,SAV Efendimiz Sevmek Sanattır Ansiklopedilerinde ,Yapı Kredi Sanat kitapları serisi Sanat Yoruma Doğru kitaplarında ve çok sayıda dergi ve kataloglarda yer almaktadır. Halen çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürmektedir.
36 yıllık Sanat hayatında son dönem çalışmaları üç boyutlu olup Türk Kültürü -Sanat - Geçmişin Mirası -Kültürümüz 'ün sentezi üzerine yoğunlaştı. Amacı, Evrensel değerlerle  - Klasik Türk Sanatları -Anıtsal Kaynaklarımız arasında Çağdaş düzeyde kişisel senteze varmak olup bu değerlerden hareket ederek tuvalde kişisel sentezini oluşturmaktır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2188- İstiklal Marşının Doğuşu, 

Kaynakça

https://klasiksanatlar.com/icerik/egitimci/11/ (Erişim tarihi: 29.3.2021)