Turan Enginoğlu (1953 - ...)

Biyografi

1953 yılında Tire’de doğdu.

1971-1973 yılları arasında İlkokul öğretmenliği yaptı. 1977 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünü bitirdi. Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde müdürlük görevini 3 yıl boyunca sürdürdü. 1987 Yılında Sanatta Yeterlik aldı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

1980 yılında Birleşmiş Ressam ve heykeltıraşlar Derneği üyesi olup aynı yılda açılan karma resim sergisine katılan sanatçı çalışmalarını İzmir’deki kendi atölyesinde sürdürmektedir. Yağlıboya resimlerinde kendine özgü bir çalışma biçimi görülmektedir. İnce boya sürüşlerinden kalın boya sürüşlerine, koyu değerlerden açık değerlere doğru geliştirdiği bu çalışma biçimi renkli boya tercihleriyle sanatçıyı renkçi, biçimci, dışavurumcu bir arayış içine sokmaktadır. Yağlıboyalarındaki sokaklar ve kırmızı çatılar sanatçının dışavurumcu ifadesinin adeta uygulama alanlarıdır.

Sanatçının diğer bir yönü de yaptığı suluboya çalışmalarıdır. Suluboya Ressamlar Grubunun ilk üyelerinden olup 1977 den bu güne açılan tüm sergilerine katılmıştır. Sanatçının büyük boyutlu suluboya resimlerinde tekniğinin verdiği rahatlıkla figür ağırlıklı konular işlenmiştir.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0025- Kompozisyon, 

R-0054- Turgutlu'dan, 

R-1221- Turgutlu'nun Bir Sokağı, 

R-1330- Turgutlu'dan, 

R-1682- Sokak Arasında, 

R-1723- Turgutlu'dan, 

R-2576- 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

R-0213, Kırmızı Çatılı Ev 

Kaynakça