Suna Solakoğlu (1927 - ?)

Biyografi

Samsun'da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sa­natlar Akademisi'nde yaptı. Bir yıl Prof. Sabri Berkel atöl­yesinde hazırlık yaptı, daha sonra grafikçi Prof. Kenan Te­mizan'ın öğrencisi oldu. 1950 yılında İGSA Yüksek Bölü­münden mezun oldu. Ankara'da iki kamu kuruluşunda uzman ve teknik ressam olarak çalıştı. 1967-1973 yıllarında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Oku­lu'nda serbest resim ve perspektif derslerinde uzman res­sam olarak öğretmenlik yaptı. 1974-1977 yıllarında Anka­ra Kadın Ressamlar grubunda yer aldı, karma sergilerine katıldı. 1978 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde ilk kişisel sergisini açtı. Cumhuriyet 'in 50. Yılı Sergileri'ne ka­tıldı. 
1983 yılında Fransa Vichy'de yarışmalı sergide ''DİPLOME D'HONNEUR" kazandı. 1988 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu yarışmalı sergiye katılmış ve "Mansiyon" almıştır. ¹

Ankaralı ressamlar arasında yer alan Solakoğlu, resimlerinde fotoğrafik gerçekçi ve yalın bir anlatım kullanır; kadın ve çocuk temalı çalışmalarında adeta yaşamdan kesitler izlenir. ²

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0396, İlk basamaktaki çocuk, 

R-1203, Devrimlerin Işığında El Ele Omuz Omuza Kardeşce, 

R-1593, Bodrum'dan 

Kaynakça

¹ Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadın Sanatçılar Sergisi, 1999, s. 70-71 

² G. Bek-Arat, "1960'lardan 1990'lara Sanatın Değişen Görünümleri.", Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Ed. Zeynep Yasa Yaman), Ankara, 2012, s.431