Mesut Erdem (1919 - 1956)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0439 Kör, 

R-0741 Kahvehane, 

R-1344 Dilenci Nü