Mahmut Celayir (1951 - ...)

Biyografi

Çalışmalarında kimlik, yurt, aidiyet, göçebelik, toprak ve doğa kavramları üzerinde yoğunlaştı. Bingöl doğumlu olan sanatçı, doğduğu topraklarla ilgili dinlediği hikayelerden yola çıkarak, kendi kişisel tarihini, ülke tarihiyle birlikte okuma sürecine girdi. Issız, terk edilmiş topraklar, araziler, sanatçının kendi göçebe yaşantısının sembolik bir göstergesi olarak belirdi. Toprak, Celayir için yersiz yurtsuzlaşmanın temsili bir göstergesi olarak belirdi. Almanya'da yaşayan sanatçı için, belleğini  bıraktığı yer de denilebilir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0001-Müdahale