Kainat Barkan Pajonk (1937 - ...)

Biyografi

1960' da İDGSA' dan mezun olan sanatçı Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Figüratif çalışmalar da yapan sanatçının kendini en iyi ifade ettiği resimleri, doğadan yaptığı soyutlamalardır denebilir. Tercihini yalın formlardan, duru anlatımdan yana belirleyen Pajonk' un resimlerinde soyutlama, neden sonuç ilişkisine bağlı bir irdelemeye dayanır. Görsel hafızası güçlü olan sanatçının kayıt altına aldığı görüntüler, resme zihinsel bir damıtma işleminden sonra değişime uğrayarak aktarılır. Sanatçının renk istiflerine dayalı kompozisyonlarında konudan çok ton, leke, derinlik gibi resmin temel prensiplerinin önem kazandığı dikkati çeker. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0060-Kumdaki Gizem, 

R-1318-Atatürk Cephede 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Kitabı, Zeynep Yasa-Yaman, 2012, sayfa 411-412