Kadri Özayten (1947 - ...)

Biyografi

İstanbul’da Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nu bitirdi (1973).Sonradan Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne çevrilen bu okulun resim bölümünde asistan oldu (1975).

Çevrede Resmin Sağlıksız Değişimi – Yozlaşma konulu tezini vererek aynı fakültede öğretim görevlisi oldu (1982).

Resimlerinde, özellikle baskı resminde yerel kaynaklara bağlı bir içerik ve biçim dengesi kurmayı öngören araştırıcı, özgün bir üsluba yöneldi.

Cumhuriyetin 50. yılı resim sergisinde (1973), DYO’ nun yarışmalı sergilerinde (1974, 1975), 39. devlet resim ve heykel sergisinde (1978), Viking özgün baskı resim yarışmasında (1983) ödüller aldı.

Ankara ve İstanbul’da kişisel sergiler açtı. Ayrıca yurt içinde ve dışında birçok karma sergiye katıldı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1337-Kadın, 

B-0163-Dinmez Karanlıkların Sızısı 

Kaynakça

http://hakkindabilgial.com/kadri-ozayten-kimdir/ (Erişim tarihi: 02.02.2021)