İsmail İlhan (1961 - 2008)

Biyografi

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. 1990’da aynı fakültede yüksek lisans öğrenimine başladı. Bir yıl sonra, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1993’te ‘’Çöplük Elemanlarının Plastik Açıdan Analizi’’ konulu yüksek lisans tezini tamamladı. İlk sergisini Ankara’da (TOBAV Galerisi) gravür çalışmalarından oluşan resimlerle açtı. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren sanatçının ödülleri arasında 1991 Hacettepe Üniversitesi Senatosu Başarı Ödülü; 1992 IV. Mevlana Resim Yarışması Birincilik Ödülü; 1992 Hacettepe Üniversitesi Senatosu Başarı Ödülü; 1993 DMO Resim Yarışması Birincilik Ödülü; 1993 Ahi Evran Resim Yarışması Mansiyon; 1993 V. Mevlana Resim Yarışması Mansiyon; 1993 54. Devlet Resim Heykel Sergisi Özgünbaskı Resim Dalı Mansiyon ve 1993 IV. Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması Mansiyon bulunmaktadır. Gravürlerinde zaman ve espas kavramlarını, yeni bir görüş ve beğeni kapsamında yorumlamaya çalışmakta, resimlerinde ise akrilik ve karışık teknik uygulamalar doğrultusunda farklı resimsel elemanlarla bütünlük arayışına yönelmektedir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1244-Kompozisyon, 

R-1486-Körfezden, 

R-1499-Eser Adı Bilinmemektedir, 

R-2406-Piri Reis Çeşitlemeleri Serisi, 

B-0221-Piri Reis Çeşitlemeler Serisi, 

Kaynakça