İsmail Ateş (1960 - ...)

Biyografi

Soyut-Geometrik resmin orta kuşak temsilcilerinden olan sanatçı 80 li yıllarda geliştirdiği biçim dilini simetri-asimetri, yatay-düşey, düzlem-derinlik gibi karşıtlıklar temelinde yapılandırdı. Resmin temel elemanlarının birbirine katkısını araştıran sanatçının, yalın, kesin formlardan oluşan kompozisyonları 60' lı  70' li yıllarda etkili olan ressam sonrası soyutlama kinetik sanat minimalizm gibi akımların biçimsel estetik anlayışına yakındır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0686-Evren Tasarımları - Mavi, 

R-0697-Yeşilin Sevinci, 

R-0760-Eser Adı, 

R-0761-Doğum-Yaşam-Ölüm, 

R-0772-Soyut Peyzaj, 

R-1098-Doğum -Yaşam -Ölüm, 

R-1297-Evren Tasarımları, 

R-1350-Büyük Yeşil, 

R-1450-Kompozisyon, 

R-2196-Boşlukta Karşıt Güçler, 

R-1540-Sürrealist Resmi, 

R-1666-Model Levent'in Portresi, 

R-0798-Kompozisyon, 

B-0055- Kırmızı, 

B-0207-Siyah Üçlü 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

Sr-66, Evren Tasarımı Kadın 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Kitabı, Zeynep Yasa-Yaman, 2012, sayfa-468