Hüsnü Dokak (1963 - ...)

Biyografi

1962 yılı Varto doğumludur. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nü 1982 yılında bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde 1989 yılında yüksek lisans, 1994 yılında ise sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1992 yılında Uluslararası Salzburg Yaz Akademisinde Litografi atölyesine devam etti. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde sırası ile 1988 yılında Araştırma Görevlisi, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör oldu. 52. ve 54. Devlet Baskı Resim yarışmalarında ödül aldı.  22 kişisel sergi açtı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı. 2011 yılında USA / North Carolina State University’ de misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 2006-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Dekanlık görevinde bulundu. Halen Aynı fakültede öğretim üyesi ve Hacettepe Sanat Müzesi Müdürü olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2199-Narkisos, 

B-0226-Zaman Zaman İçinde 

Kaynakça