Hüseyin Özdemir (1955 - 1997)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2465-Sonrasını Kendileri Uydurmuşlar