Heinrich von Zügel (1850 - 1941)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2036-Peyzaj 1911 

Eserler