Sevgi Sencer (1943 - ...)

Biyografi

1964'te Öğretmen Okulu Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra ortaöğretim kurumlarında resim öğretmenliği yaptı. Altılar Grubu ile çalıştı, Ankara Sanat Dergisi'nin açtığı yarışmada ilk kez başarı ödülü aldı. İlk çalışmaları doğa izlenimlerine dayalı olan ressam daha sonra soyut-anlatımcı bir çizgiye yöneldi. Eserlerinde biçim yönünden düzlemde doluluk-boşluk ilişkisine odaklandı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1900, Nü, 

R-2778, Mudurnu'dan, 

R-2842, Mudurnu'da Kanuni Sultan Cami 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.416-417