Sabıt (? - ?)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1844, Ayasofya Sütun Başı 

Eserler