Gül Derman (1942 - 1994)

Biyografi

1971’de İDGSA Resim Bölümü Bedri Rahmi atölyesini bitirdi. 1982’de İÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Resimli Taşbaskı Halk Hikayeleri konulu doktora tezini verdi. 1970, 1975 ve 1980’de Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Eglau ve Prof. Otte ile çalıştı. 1977’de Rochester Institute of Technology baskı atölyesinde, konuk sanatçı olarak özgün baskı resim çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Salzburg lito atölyesine, sanatçılar birliğinin çağrılısı olarak katıldı. Yurtdışında ilk kişisel sergisini, 1972’de Fransa’da açtı. Serigrafi tekniğine dayalı özgün baskı resimlerinde, açık tonlardan ve lekelerden oluşan ve İstanbul’un doğa izlenimlerini, ya da yöresel yaşam sahnelerini yansıtan kompozisyonları düşsel bir duyarlıkla yüklüdür. İzlenimlerin sıcak ve içten etkisi, çizgisellikten uzak görüntüsü, renklerin saydamlığı, bu resimlere fantastik bir boyut kazandırır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0904-Altın Boynuz Efsanesi, 

B-0076-Yıkananlar II, 

B-0142-Yıkananlar I- 1982 

Kaynakça

https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/derman-g%C3%BCl (Erişim tarihi:27.01.2021)