F. Korkut Uluğ (? - ?)

Biyografi

Korkut Uluğ 1968 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden Elektronik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Büyük sanayi kuruluşlarında yönetici olarak görev yaptı. Halen özel bir kuruluşta görev yapmaktadır. Evli ve sanat ile uğraşan iki kızı vardır.

1980 sonrası , özel ve iş yaşamındaki bunalımlı yıllarında ,öteden beri yakın ilgi duyduğu sanata sığındı ve yağlı boya resim yapmaya başladı. Büyük sanatçıların yaşamlarını ,sanat anlayışlarını ve tekniklerini ,genel olarak da sanat tarihi ve felsefesini, batı ve doğu resim sanatlarını inceleyerek kendini yetiştirmeye çalıştı. Bu dönem, yaşamında köklü bir dönüşüme neden oldu.

Çağdaş fizik kuramları, Anadolu Tasavvuf’u ve Zen Budizm’e yakın ilgi duymaktadır. Bu büyük düşünce ve duygu sistemleri bütünlüğünde ‘’evrensel gerçekliği’’ anlamaya ve algılamaya çalışmaktadır. Bunun sonucu ‘’ikilem’’ olarak algılanan herşeyin birbirini bütünlediğine ve evrensel birliğe inanmaktadır. Yaşam ve sanat kavramları da birbirinden ayrı değildir. Bir bütündür ve ‘’Yaşamsanat‘’ dır. Yaşamın her anı değerli ve güzeldir. Gerçek sanat da ,bu bir ‘’an’’ daki sonsuz anlamı ,bütünlüğü ve güzelliği görebilmektir. Sanatla uğraşmak , yaratıcı eylem ise bunun en güzel ifadelerinden biridir. Bu eylem sürecinde yaşananlar ‘’reel’’ dir. Eylem sonucu ortaya çıkan ürün maddi olduğu kadar manevi bir olgudur. Düşünce ve algı (sezgi) yolu ile paylaşım olduğu sürece yaşayan bir varlıktır. Bu duygu ve düşüncelerle yaptığı resimlerinde kontur yoktur, objeler birbiri içinde erimiş ve resmin atmosferi ile kaynamıştır. Atmosfer genellikle karanlıktır, obje bu karanlığın içinde ışık ile yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Bu tarz aynı zamanda mistik duyguları da açığa çıkarma amacını taşımaktadır. Uzun süren araştırma döneminden sonra 1998 yılında ‘’Çanakkale Savaşı ve Kuva-yı Milliye’nin Doğuşu‘’ konulu resim serisine başladı. 2001 yılında açtığı sergilerden sonra bu koleksiyonu Çanakkale Askeri Müze’ye armağan etti. Bu resimler bu müzede sürekli sergilenmektedir. Yine yıllar süren araştırma ve inceleme çalışmasından sonra, 2005 yılında büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün gençliğinden ölümüne uzanan 18 adet yağlı boya portre serisini bitirdi. Böyle bir portre serisi, konusunda yapılan ilk çalışma olarak değerlendirilebilir. Yapıtları, T.C. Kültür Bakanlığı, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, PAK Holding, İş-Koray A.Ş ile diğer özel kuruluş ve şahıs koleksiyonlarında bulunmaktadır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2189 Ölümsüz 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0214, M.K. Atatürk-Bunalımlı Yıl 1925 

Kaynakça

http://artshopgaleri.com/portfolio/korkut-ulug/ (Erişim tarihi: 29.01.2021)