Feridun Ertaş (1922 - ...)

Biyografi

1922 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu. Eskişehir ve Sivas liselerinde eğitimini tamamladı. Resme olan merakından dolayı 1945 senesinde Kadıköy Halk eğitim Merkezinde resim kurslarına devam etti. 1947 / 1949 yılları arasında Güzel Sanatlar akademisine devam ederek resimde ilerleme kaydetti. 1947 senesi itibari ile Devlet Resim sergilerinde ve Güzel Sanatlar Birliğinde eserleri sergilendi. Empresyonist tarzda çalışan bir peyzaj ressamıdır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1306 Galata Köprüsü 

 

Kaynakça