Erol Kınalı (1944 - ...)

Biyografi

Resimlerinde insan-zaman-mekan ilişkisini soyut bir dille irdeleyen Erol Kınalı(1944),heykelde de aynı kavramları ele almayı sürdürdü. Renkli dışavurumcu pentürlerinin yanı sıra soyut geometrik düzenlemeler de yapan sanatçının yapıtlarında süreç, değişkenlik, oluş ve hareket esastır.' 'Dört Duvar Arasındakiler'' adlı çalışmasında birbiri üzerine binen dikdörtgen bloklar ,canlı renklerden oluşan, yığınlar halindeki insan figürleriyle kesintiye uğratılır. Bu resimde, beton binalarda yaşayan sıkışmış insanlar, simgesel bir anlatımla görünür kılınır.' 'İkili Form'' da yine merkezde insan vardır. Birbirine taban tabana zıt iki form ,bireyin varolma sancılarını, kimliksizleştirmeye karşı direnişi simgeler. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0887-Dört Duvar Arasındakiler, 

H-0064-İkili Form, 

H-0092-İç ve Dış Çelişkiler, 

H-0220-Üç Parçalı Eser 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/427