Canan Çoker (1948 - ...)

Biyografi

1972’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1977’de aynı kurumda “Kolajın Yağlı Boya Resimden Özerkliği” başlıklı teziyle yeterlik çalışmasını tamamladı. 1981’de Salzburg Yaz Akademisi’ne katıldı. Beykal, 1980’lerin ortalarından başlayarak Türkiye’de kavramsal sanatın ve yerleştirme geleneğinin tanıtılmasında rol oynayan Öncü Türk Sanatından Bir Kesit ve A, B, C, D sergilerinde yer aldı. 

Beykal, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenciliği sırasında resim geleneğinin geçerliğini sorgulamaya başlamış, dile ve yapısalcılığa olan ilgisiyle dili, sanat malzemesi olarak benimsemiştir. 1981 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtığı “İzm’ler” sergisinde ilk dili sanat malzemesi olarak kullanmıştır. Sanatçı, her işinde ya da açtığı her sergide toplumsal ve siyasal olguları, sanatın anlatım dillerini sorgulayarak işlemiştir. Canan Beykal sanatsal çalışmaları yanı sıra, sanat üzerine eleştirel ve çözümleyici yazılar da yazar.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1725-Merdivenden İnen Çıplak 

Kaynakça

https://www.feministsanat.com/canan-beykal/ (Erişim tarihi: 12.02.2024)