Canan Çoker (1948 - ...)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1725-Merdivenden İnen Çıplak