H. Cahit Derman (1951 - ...)

Biyografi

Hüseyin Cahit Derman 1951’de İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda Pertev Boyar‘ ın yanında sürdürdüğü çalışmalarla, empresyonist resmin inceliklerini öğrendi. İlk kişisel sergisini 1971’de İstanbul’da gerçekleştirdi. 1973’te İDGSA Resim ve Dekoratif Sanatlar Bölümüne girdi. Ancak, sanatçı, seramik bölümünde öğrenim görmeyi tercih etti. Daha sonra öğrenimine ara vererek İtalya’ya restorasyon çalışmaları yapmak için gitti. Buradan da Fransa ve İngiltere’ye geçti. 1974’de resim çalışmaları için gittiği Paris ve Londra’ da iki karma sergiye katıldı. Yurda döndüğünde Dinçer Erimez’ in atölyesine devam etti.1979’da Akademi’de yarım kalan seramik eğitimini tamamladı. Çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1946-Kocataş Vapuru 

Kaynakça